Électricité de France musí vrátiť daňové výhody

zdroj wikimemdia commons

Európska komisia v stredu rozhodla, že francúzsky energetický gigant Électricité de France (EDF) bol v roku 1997 neoprávnene oslobodený od daní.  

Počas liberalizácie francúzskeho trhu  s elektrickou energiou mala EDF v rámci koncesie na prenosovú sústavu investovať  do jej obnovy a modernizácie. Preto v rokoch 1987 až 1996 spoločnosť vytvorila určité účtovné rezervy.  V roku 1997 však došlo k reštrukturalizácii súvahy EDF a niektoré jej časti boli preklasifikované ako kapitálový vklad.

Komisia začala prvé konanie v tejto veci už v roku 2002, kedy bola EDF v úplnom vlastníctve francúzskeho štátu. Súdny dvor domnieval, že „ EDF a štát chceli priradiť kvázivlastné zdroje ku kapitálu bez odvedenia dane z príjmov právnických osôb.“

Dnes je francúzsky štát 85 percentným akcionárom. Komisia obnovila vyšetrovanie po tom, čo bolo zrušené pôvodné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.  

„Vyšetrovanie Komisie potvrdilo, že EDF bola neoprávnene oslobodená od daní, ktorá im poskytla výhodu na úkor konkurentov v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc,“  potvrdila eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vesteger.

Komisia dospela k záveru, že daňové zvýhodnenie nebolo možné pokladať za investíciu, ktorú by za iných okolností vykonal aj súkromný investor, pretože ziskovosť z nej bola príliš nízka. Ide preto o neodôvodnenú štátnu pomoc  a EDF musí vrátiť 889 miliónov eur, od ktorých bola v roku 1997 oslobodená plus 488 miliónov eur v rámci úrokov.

Paríž prijal správu relatívne pokojne. Na tlačovej konferencii v prezidentskom paláci minister hospodárstva Emmanuel Macron novinárov vyzval, aby „si pozreli súvahy EDF. Už len zo ziskovej marže uvidíte, že táto pokuta nenaruší finančnú štruktúru (spoločnosti).“