Emisie metánu minulý rok rekordne rástli. Investori žiadajú prísnejšie limity

Najviac emisií metánu vzniká pri výrobe a preprave zemného plynu. [flickr.com]

Skupina európskych investorov tlačí na Európsku komisiu, aby zaviedla povinné normy pre emisie metánu zo zemného plynu. Ročný nárast atmosférického metánu bol v roku 2020 najväčší od začiatku meraní, nespomalila ho ani pandémia.

Európska únia je najväčším dovozcom zemného plynu na svete. Dovoz pokrýva až 80 percent európskej spotreby. Najviac dovážaného plynu pochádza z Ruska, kde satelity zaznamenávajú veľké úniky metánu pozdĺž plynovodov.

Metán z dlhodobého hľadiska otepľuje atmosféru 80 krát viac ako oxid uhličitý. Emisie metánu sa vyskytujú v celom dodávateľskom reťazci zemného plynu, pri predvýrobe, ťažbe, spracovaní, skvapalňovaní, preprave ako aj pri distribúcii, skladovaní a koncovom použití.

Európska komisia prišla minulý rok so stratégiou pre metán. Tá však nepokrýva úniky metánu, ktoré vznikajú mimo územia Únie. To by mali napraviť nové pravidlá, ktoré chce tento rok navrhnúť Komisia. Momentálne prebiehajú verejné konzultácie o tom, ako by mohol vyzerať nový legislatívny rámec pre emisie metánu v priebehu celého životného cyklu zemného plynu.

Metánová stratégia je na svete. Revolúciu neprináša, tvrdia kritici

Európska komisia predstavila dlhoočakávanú metánovú stratégiu. Prioritou je zlepšenie monitoringu. Kritici tvrdia, že dokument sa iba „kĺže po povrchu” a ignoruje poľnohospodárstvo.

Investori proti zmene klímy

V rámci konzultačného procesu k legislatíve oslovilo takmer tristo investorov, s aktívami v hodnote 36 miliárd eur, Európsku komisiu, aby stanovila povinné limity platných pre emisie metánu. Skupina inštitucionálnych investorov proti zmene klímy (IIGCC) v liste vyzýva Komisiu, „aby podnikla rozhodné kroky na výrazné zníženie emisií metánu z ropného a plynárenského sektoru“.

„Sme pevne presvedčení, že Európska únia sa môže stať svetovým lídrom v znižovaní emisií metánu,“ zdôrazňujú signatári.

Emisie metánu z ľudských zdrojov prispievajú ku globálnemu otepľovaniu až 25 percentami. „Keďže metán zostáva v atmosfére iba približne desať rokov, akékoľvek zníženie jeho emisií bude mať takmer okamžitý dopad na spomalenie súčasnej rýchlosti otepľovania,“ upozorňujú investori. Požadujú, aby zemný plyn, ktorý je predávaný na vnútornom trhu Európskej únie, spĺňal určitú normu pre emisie metánu. Limit sa má podľa nich vzťahovať na všetky emisie v rámci dodávateľského reťazca zemného plynu.

Spolu s vedcami zo Schumanovho centra navrhujú, aby zemný  plyn v Európe spĺňal do roku 2025 limit emisií metánu maximálne na úrovni 0,25 až 0,2 percenta. To by malo zahŕňať metán, ktorý unikne do atmosféry pri ťažbe zemného plynu ako aj pri jeho spaľovaní či odvetrávaní a pri preprave. Cieľ 0,2 percenta zodpovedá až 1,2 tony metánových emisií na milión kubických metrov plynu.

Európska komisia nebude sprísňovať normy pre zemný plyn

Dlho očakávaný plán Európskej únie na zníženie emisií metánu neprinesie prísnejšie regulácie. Vyplýva to z pracovného dokumentu, ku ktorému sa dostala agentúra Reuters.

Ekonomické spomalenie nepomohlo

Napriek hospodárskej kríze v dôsledku pandémie koronavírusu, koncentrácia dvoch najdôležitejších antropogénnych skleníkových plynov, oxidu uhličitého a metánu, v roku 2020 výrazne rástla. Úroveň oxidu uhličitého je v súčasnosti vyššia ako kedykoľvek za posledných 3,6 milióna rokov, hovorí správa amerického Úradu pre oceány a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA)

Analýza vzoriek z roku 2020 tiež ukázala výrazný vzostup metánu v atmosfére. Koncentrácia atmosférického metánu pre rok 2020 bol 14,7 častíc na miliardu (parts per billion – ppb). Je to najväčší ročný nárast zaznamenaný od začiatku systematických meraní v roku 1983. Globálne priemerné zaťaženie metánom za december 2020, posledný mesiac, pre ktorý dáta boli analyzované, boli 1892,3 ppb. To by od roku 2000 predstavovalo nárast asi o 119 ppb, teda o šesť percent.

Tieto grafy znázorňujú zvýšenie priemernej mesačnej globálnej atmosférickej koncentrácie metánu z meraní zhromaždených referenčnou sieťou skleníkových plynov NOAA.

Zdroj: NOAA Global Monitoring Laboratory

Nepotvrdil sa tak odhad Medzinárodnej agentúry pre energetiku (International Energy Agency – IEA), ktorá predpokladala, že v roku 2020 emisie metánu klesnú medziročne o desať percent. K poklesu malo dôjsť v dôsledku nižšej produkcii ropy v Líbyi a Venezuele, ako aj znížením ťažby bridlicového plynu v USA. Nižším metánovým emisiám mal podľa IEA pomôcť rozvoj modernej plynárenskej infraštruktúry a zavedenie nových regulácií metánových emisií v niektorých krajinách.

Zdroj: IEA

Kritická je preprava

Podľa organizácie Client Earth súčasné údaje naznačujú, že okolo 80 percent emisií metánu z fosílnych palív sa do atmosféry uvoľní pri ich výrobe a spracovaní. Ak je miera úniku metánu v dodávateľskom reťazci plynu vyššia ako tri percentá, výroba energie zo zemného plynu sa stáva znečisťujúcejšou ako jej výroba z uhlia, tvrdí Client Earth.

Satelitné údaje Európskej vesmírnej agentúry naznačujú, že táto hranica je pri zemnom plyne, ktorý sa dováža do Európy mnohonásobne prekročená. Satelity napríklad zistili obrovské úniky metánu z plynovodu Jamal, ktorý prepravuje zemný plyn zo Sibíri do Európy. Pri jednom zaznamenanom úniku sa množstvo metánu odhaduje na 93 ton za hodinu. Denný únik metánu z tohto zdroja tak zodpovedá skleníkovým plynom, ktoré vyprodukuje 15 tisíc automobilov za rok.

Zdroj: Reuters

Iné zdroje

Metán v atmosfére pochádza z rôznych zdrojov. Okrem ťažby a spaľovania fosílnych palív, ho produkuje aj rozpad organických látok v mokradiach a tiež živočíšna výroba či skládkovanie. Je ťažké určiť, ktoré konkrétne zdroje sú zodpovedné za zmeny ročného prírastku metánu, uvádza NOAA v správe.

Predbežná analýza izotopového zloženia metánu uhlíka vo vzorkách vzduchu z dielne Inštitútu pre arktický a alpský výskum na univerzite v Colorade naznačuje, že hlavnou hnacou silou zvýšenej koncentrácie metánu za posledný rok sú biologické zdroje metánu, ako sú napríklad mokrade alebo dobytok, a nie výroba a využívanie ropy a plynu.

„Aj keď zvýšené emisie metánu z fosílnych palív nemusia byť zodpovedné za nedávny rast jeho koncentrácie v atmosfére, zníženie emisií fosílneho metánu je dôležitým krokom k spomaleniu zmeny klímy,“ tvrdí analytik NOAA Ed Dlugokencky.