Emisné kvóty zadarmo dostane menej odvetví

Zdroj: EurActiv.com

Energeticky náročné priemyselné odvetvia budú dostávať bezodplatné emisné kvóty aj po roku 2021. Potvrdil to dnes eurokomisár Miguel Arias Cañete pri predstavovaní reformy Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorá má do roku 2030 zabezpečiť zníženie skleníkových plynov o najmenej 40 percent.

Celkový počet emisných kvót v ETS však bude každoročne klesať o 2,2 percenta. Priemysel pritom musí do roku 2030 znížiť svoje emisie až o celých 43 percent a to v porovnaní s úrovňami z roku 2005.

Komisia očakáva, že v období medzi rokmi 2021 až 2030 bude k dispozícii celkovo 15,5 miliardy kvót v približnej hodnote 387,5 miliárd za predpokladu, že sa reformami podarí zvýšiť cenu uhlíka zo súčasných 8 na 25 eur za tonu.

Zoznam priemyselných sektorov, ktoré budú aj naďalej chránené pred presunom výroby do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi bude navyše okresaný zo súčasných 177 na približne 50.

Komisia ešte nevie, ktoré odvetvia dostanú 100 percent kvót zadarmo a ktoré si ich budú musieť nakupovať prostredníctvom reformovaného ETS.  

„Konečný zoznam prijmeme v roku 2019 a použijeme dáta o spoločnostiach z roku 2013 až 2017. Do úvahy budeme brať energetickú náročnosť odvetvia a do akej miery sa zapája do medzinárodného obchodu,“ naznačil Cañete.

„Viete si ale predstaviť, že tam budú tradičné sektory, ako napríklad oceliarsky, chemický či výroba hliníka,“ dodal.

K dispozícii budú mať 6,3 miliardy kvót v predpokladanej hodnote 160 miliárd eur. Najefektívnejšie prevádzky dostanú 100 potrebných emisných povoleniek zadarmo. Ďalšie fabriky si budú musieť potrebné kvóty dokúpiť.

Prehodnocovať sa budú aj referenčné hodnoty, ktoré určujú efektívnosť prevádzok. Do úvahy sa budú brať nové dáta a to vrátane zníženia emisií počas krízy či technologického pokroku.

Nepriame náklady pre priemysel

Zástupcovia priemyslu privítali predĺženie ochranných opatrení. Upozorňujú však na nepriame náklady spojené so zvýšením cien elektrickej energie. Energetický sektor, podobne ako priemysel, musí emisie nakupovať prostredníctvom aukcie.

Až 22 z 28 členských štátov nemajú k dispozícii nástroje na odľahčenie „dvojitého zaťaženia“ priemyslu, upozorňujú zástupcovia európskych oceliarov.

Komisia v oznámení o reforme ETS neponúka konkrétne nástroje na zmiernenie záťaže. Vyzvala však členské štát, aby  „príjmy z aukcií využívali na poskytovanie náhrad v súlade s pravidlami štátnej pomoci.“

Pre 10 krajín s nižšími prímami, ako je napríklad Slovensko, Maďarsko či Rumunsko, Komisia vytvorila tzv. modernizačný fond, do ktorého vyhradila 2 % emisných kvót v predpokladanej hodnote 310 miliónov eur. Krajiny ich budú môcť využiť na modernizáciu energetických systémov a zlepšovanie energetickej efektívnosti.

Oznámenie o pripravovaných reformách je súčasťou tzv. letného energetického balíčka. Komisia zverejnila aj konzultáciu o redizajne trhu s elektrickou energiou a maloobchodnom trhu ako aj revíziu smernice o energetických štítkoch.