Enel posilnil výrobu zelenej energie v Grécku

Autor: nirots, Freedigitalphotos.net

Podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny v Grécku je v porovnaní s ich potenciálom veľmi malý. Napriek asi 300 slnečným dňom v roku 2010 zo slnka vyrobilo len 206 megawattov elektriny. Až 55 % elektriny vyrábajú Gréci z tuhých palív, 18 % zo zemného plynu a 13 % z ropy.

Investori sa sťažovali najmä na nadmernú byrokraciu a dlhé trvanie získavania povolení na spustenie zelených elektrární. V rámci projektu Helios si Atény stanovili za cieľ získať investície až do výšky 20 miliárd eur. Do roku 2020 chcú zvýšiť produkciu elektriny z fotovoltických (FV) zariadení na 2,2 gigawattov a do roku 2050 na 10 GW. Zároveň si vo svojom národnom akčnom pláne stanovili zvýšiť inštalovanú kapacitu veterných elektrární do roku 2020 na 7,5 GW.

Ďalšou kvapkou do týchto plánov prispela minulý týždeň aj talianska spoločnosť Enel. V regióne Peloponézu spustili dva projekty výroby zelenej elektriny – veternú farmu Korint s inštalovanou kapacitou 27 MW a fotovoltickú elektráreň s inštalovanou kapacitou 4,8 MW.

Enel Green Power (EGP) tým v gréckom sektore OZE posilnil pozíciu a zvýšil svoju celkovú kapacitu v krajine na 228 MW.

Viac slnka i vetra

Po celom svete má EGP viac než 650 elektrární s inštalovaným výkonom cez 7000 MW obnoviteľnej energie z veterných, solárnych, vodných, geotermálnych zdrojov a biomasy. V prvom štvrťroku 2011 zaznamenala spoločnosť celkové výnosy vo výške 599 miliónov eur, čo bol však pokles o 2 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011. Podľa výkonného riaditeľa EGP Francesca Staraceho to mali na svedomí „menej priaznivé podmienky pre vodu na niektorých kľúčových trhoch“.

„Zvýšenie inštalovanej kapacity počas tohto obdobia, kombinovaný s rastom v našej geografickej stope a aktivitách na zvýšenie efektívnosti, rovnako ako na zníženie nákladov, nám umožňujú čeliť v blízkej budúcnosti výborným príležitostiam,“ dodal Starace.

V samotnom Grécku momentálne spoločnosť prevádzkuje viaceré veterné parky s celkovou inštalovanou kapacitou 199 MW, a to hlavne v regióne Trácia. Okrem toho tu prevádzkuje malé vodné elektrárne s výkonom 19 MW a fotovoltické zariadenia s inštalovanou kapacitou 10 MW.

Nová FV elektráreň s názvom Kourtesi II sa nachádza v oblasti Ilia. Zariadenia s kapacitou 4,8 MW by mali do siete dodať ročne asi 6,15 miliónov kWh. 

Spustená veterná farma je v blízkosti mesta Korint na severovýchode polostrova Peloponéz. Tvorí ju 32 turbín každá s inštalovaným výkonom 0,85 MW. Spolu by mali ročne vyprodukovať asi 57 miliónov kWh elektriny. Spustením oboch elektrární spoločnosť ušetrí atmosféru o takmer 70 tisíc ton emisií CO2 ročne.