Energetická agentúra – sídlo stále neznáme

Ministri energetiky sa vo švédskom Åre nedokázali dohodnúť nasídle agentúry EÚ pre spoluprácu regulačných úradov, ACER. Uchádza sa oň Slovensko, Slovinsko a Rumunsko.

Rozhodovanie stroskotalo na procedurálnej otázke. Rumunsko totiž odmietlo schváliť mechanizmus, na základe ktorého by sa kandidátska krajina s najnižším počtom hlasov vzdala. Hneď v prvom kole by totiž vyradil Bukurešť.

Neschválenie sídla ACER komplikuje finalizáciu tretieho balíka pre liberalizáciu energetiky. Rozhodnutie sa teraz musí znova predrokvoať, a to do decembrového zasadnutia Rady pre energetiku v Bruseli.

ACER má vydávať nezáväzné usmernenia a na európskej úrovni dopĺňať fungovanie národných regulačných úradov. Ide najmä o kompaktibilitu národných regulačných rámcov, dohľad nad spoluprácou prevádzkovateľov prenosových sústav, monitorovanie nových infraštruktúrnych projektov, či poradenstvo pre Európsku komisiu a jej zložky.

Okrem agentúrnych činností bude mať presne špecifikovanú možnosť rozhodovať v konkrétne definovaných prípadoch, akými  sú podmienky pre prístup k cezhraničnej infraštruktúre.