Energetická agentúra žiada stopku pre plynové kotly. Komisia im dáva zelenú

„Sme za postupné vyraďovanie plynových kotlov. Nechceme sa púšťať do radikálneho riešenia, že zakážeme technológiu, ktorá je stále veľmi rozšírená a stále je realitou v mnohých domácnostiach,“ hovorí vedúca riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku Paula Pinho. [pixabay.com]

Európska komisia nenavrhne zákaz plynových domácich kotlov „zo dňa na deň“. Rozdiely v energetickom mixe medzi členskými štátmi sú príliš veľké na to, aby bolo možné uplatniť jedno riešenie.

Pri plynových kotloch Komisia neplánuje také radikálne kroky, aké urobila v prípade postupného vytláčania áut so spaľovacími motormi z trhu.

Nie je to také jednoduché,” tvrdí vedúca riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku Paula Pinho na webinári Európskeho parlamentu začiatkom tohto týždňa. Komisia zaviedla požiadavky v rámci rôznych politických programov „s cieľom zaistiť postupné vyraďovanie plynových kotlov“, uviedla.

„Musíme však zohľadniť aj to, kde sa nachádzajú jednotlivé členské štáty,“ dodala s tým, že niektoré krajiny EÚ „sú oveľa, oveľa ďalej“ než iné, pokiaľ ide o dekarbonizáciu.

To znamená, že plynové kotly sa v niektorých krajinách pravdepodobne budú držať dlhšie ako v iných, povedala Pinho.

„Chápeme, že nemôžeme prísť cez noc so striktným zákazom,“ vysvetlila.

„Sme za postupné vyraďovanie plynových kotlov a tiež za to, aby peniaze z plánu obnovy zabezpečili efektívne a udržateľné vykurovanie. Nechceme sa púšťať do radikálneho riešenia, že zakážeme technológiu, ktorá je stále veľmi rozšírená a stále je realitou v mnohých domácnostiach,“ ozrejmila Pinho.

Plynové kotly v pláne obnovy: Prínos pre ovzdušie alebo krok zlým smerom?

Slovensko v pláne obnovy ráta pri obnove 30 tisíc rodinných domov s kotlami na zemný plyn, potvrdil šéf Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco. Musíme uvažovať dlhodobo, plyn je už teraz minulosťou, varuje expertka na budovy.

IEA chce zákaz fosílnych kotlov od  roku 2025

Oznámenie Komisie bude sklamaním pre environmentálne skupiny, ktoré v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) vyzvali Komisiu, aby od roku 2025 zakázala predaj nových plynových kotlov.

„Keďže priemerná životnosť domácich plynových kotlov je viac ako 20 rokov, milióny európskych domovov by bolo možné vykurovať fosílnymi palivami dostatočne ďaleko za bodom, v ktorom sa predpokladá, že EÚ dosiahne čistú nulu,“ napísali v komentári pre portál EURACTIV Davide Sabbadin a Melissa Zill.

Podľa ich výpočtov by odstránenie kotlov na fosílne palivá z európskeho trhu prinieslo od roku 2025 do roku 2050 približne 110 miliónov ton ročných úspor CO2 v porovnaní so súčasnými platnými politikami.

„To predstavuje ohromujúce takmer dve tretiny potrebného zníženia emisií, ktoré potrebujeme dosiahnuť v sektore budov do roku 2050,” zdôrazňujú.

Na Slovensku ráta s inštaláciou plynových kotlov v rámci obnovy 30 tisíc rodinných domov.

S týmto plánom nesúhlasí Ľubica Šimkovicová z Inštitútu pre pasívne domy (IEPD). „Podpora zemného plynu v Pláne obnovy je nesprávny krok. Nemôžeme si dovoliť podporovať fosílne palivá. Zemný plyn je rovnako zlý ako uhlie,“ povedala Šimkovicová na konferencii Slovenskej klimatickej iniciatívy. Podľa nej je využívanie plynu akceptovateľné len v nevyhnutných prípadoch a nemalo by byť podporované z verejných zdrojov.

Šimkovicová upozornila, že musíme uvažovať dlhodobo. Plyn je podľa nej už teraz minulosť. Jeho podpora môže spôsobiť „uzamknutie“ Slovenska v závislosti na využívaní fosílnych palív.

„Ak teraz obnovíme rodinné domy nesprávne, spôsobíme, že najbližších 20 až 30 rokov budú vykurované zemným plynom. Z Plánu obnovy by malo byť jasné, že štát podporuje obnoviteľné zdroje a naopak nepodporuje fosílne palivá,“ myslí si Šimkovicová. „Slovensko sa zaviazalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a nemalo by na tento záväzok zabúdať.”

Riaditeľ agentúry životného prostredia: Ľudia nie sú pripravení na obnoviteľné zdroje

Ak by sme preferovali tepelné čerpadlá namiesto plynových kotlov, za pol miliardy eur by sme obnovili by sme oveľa menej domov, hovorí riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia MICHAL MACO. Chudobnejšie domácnosti ani regióny zvýhodniť nemôžeme, tvrdí.

Zelení aktivisti našli neočakávanú podporu u pomerne konzervatívnej Medzinárodnej energetickej agentúry (International Energy Agency – IEA), ktorá začiatkom tohto roka zverejnila správu, podľa ktorej by sa na celom svete nemali predávať žiadne nové kotly na fosílne palivá, ak má svet dosiahnuť čisté nulové emisie do polovice storočia.

Zákaz by platil od roku 2025 „okrem prípadov, keď sú kompatibilné s vodíkom“, dodala IEA s tým, že „spotreba zemného plynu na vykurovanie klesne do roku 2050 o 98 percent“.

Zástancom zákazu plynových kotlov je aj luxemburský minister energetiky Claude Turmes.

„Aby ste dosiahli klimatickú neutralitu, musíte v určitom okamihu zakázať alebo sa zbaviť fosílnych technológií, pretože majú určitú životnosť, počas ktorej zostanú na trhu,” povedal Turmes počas návštevy Bruselu začiatkom tohto mesiaca.

„Preto v určitom bode potrebujete zakázať fosílne autá, ako navrhla Komisia. A preto musíme tiež zakázať plynové kotly,“ povedal bruselským novinárom 1. októbra.

Postupné znižovanie podielu zemného plynu

Úplný zákaz plynových kotlov by však bol podľa zmlúv pravdepodobne nezákonný, tvrdí viceprezidentka pre globálne verejné záležitosti vo Viessmann, nemeckom výrobcovi vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov Alix Chambris,

„Zákaz by bol v rozpore so Zmluvou o fungovaní EÚ, pretože to porušuje slobodu členských štátov rozhodovať o svojom energetickom mixe,” povedala účastníkom akcie Európskeho parlamentu, ktorú finančne podporila firma Viessmann.

Európska komisia však môže zaviesť normy ekodizajnu, aby zabezpečila, že plynové kotly sú schopné zvládnuť rastúci podiel zelených plynov, ako je obnoviteľný vodík, upozorňuje.

„Kľúčové je inštalovať také kotly, ktoré vedia spaľovať aj zelené plyny. Ďalšou výzvou je dostupnosť týchto plynov,“ zdôraznila Chambris.

Nemecká spoločnosť tvrdí, že podporuje prístup IEA k zákazu kotlov na čisto fosílny plyn. „Prístup IEA je veľmi blízky tomu, čo navrhujeme: všetky plynové kotle by mali byť povinne kompatibilné s vodíkom,” povedal riaditeľ regulačných záležitostí spoločnosti Stephan Kolb,

„Tie, ktoré nie sú, by nemali byť uvádzané na trh,” povedal pre portál EURACTIV.

Zemný plyn ako riešenie energetickej chudoby? Názory sa rozchádzajú

Výsledný Plán obnovy a odolnosti ráta s obnovou 30 tisíc rodinných domov. Nízkopríjmové domácnosti získajú vyššiu podporu na obnovu domu aj výmenu vykurovacieho zariadenia, avizuje rezort životného prostredia. Významnú úlohu má pritom zohrať zemný plyn.

Elektrifikácia a masívne zavádzanie tepelných čerpadiel bude hlavnou hnacou silou dekarbonizácie v stavebnom sektore v nasledujúcich desaťročiach, súhlasí Chambris. „Uvedomujeme si, že dopyt po vykurovaní plynom klesne,” povedala.

Zároveň sa odvolala na štúdiu Frontier Economics, ktorá ukazuje, že elektrifikácia nebude postačovať na vykurovanie vo všetkých ročných obdobiach, najmä počas špičkového zimného dopytu.

„Problém sezónnosti vo vykurovaní je nová téma a zaslúži si väčšiu pozornosť,” zdôraznila Chambris. Štúdia „jasne ukazuje, že na optimalizáciu energetického systému potrebujeme malý podiel plynu na vykurovanie,“ povedala. Otázka nie je podľa nej, či potrebujeme plyn na vykurovanie, ale koľko.

„Zázračné riešenie neexistuje”

Komisia nemôže jednoducho zakázať spotrebiče ako sú plynové kotly. Môže však stanoviť štandardy ekodizajnu vykurovacích zariadení, ktoré by časom zvýšili ich účinnosť, uznáva Renée Bruel z Európskej nadácie pre klímu.

„Pravdepodobne budeme potrebovať prechodné riešenia, ktoré budú zahŕňať aj podiel hybridných tepelných čerpadiel, aby sme zvládli dopyt a spravili energetickú transformáciu ekonomicky zvládnuteľnou. Pravdepodobne budeme potrebovať veľa rôznych riešení,” povedala Bruel.

S tým súhlasí aj Paula Pinho z Európskej komisie.

„Pokiaľ ide o technológie, zjavne neexistuje žiadne zázračné riešenie. Potrebujeme kombináciu technológií a každá zohrá svoju úlohu v závislosti od špecifík jednotlivých krajín,“ uzavrela.