Energetická regulácia musí ostať na Slovensku, tvrdí Fico

Robert Fico: European Nuclear Energy Forum

„Je tu veľký záujem, aby sme regulačné právomoci presúvali zo štátu na úroveň Európskej komisie,“ naznačil na konferencii organizovanej na pôde právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave premiér Róbert Fico.

„Tvrdíme, že národní regulátori musia mať aj naďalej možnosť efektívne vstupovať do regulácie energií, pretože musíme vidieť rozdiel medzi trhom a spotrebiteľom v Nemecku a na Slovensku, vo Francúzsku, Taliansku a možno aj Bulharsku a Rumunsku,“ dodal.

Premiér tak reagoval na návrh Európskej komisie posilniť postavenie Agentúry pre kooperáciu energetických regulátorov (ACER), ktorá združuje národných regulátorov 28 členských štátov EÚ.  V otázkach cezhraničnej spolupráce by tak mohla ACER rozhodovať samostatne bez priameho vyzvania členskými štátmi.

Analytik portálu Energie pre Vás Jozef Badida vidí aj určité výhody spoločného európskeho regulátora. „Regulácia je veľmi široký pojem a zahŕňa aj rozhodnutia o tom, ako a kde chceme postaviť infraštruktúru. Napríklad dnes nemáme inštitúciu, ktorá by rozhodla pri cezhraničných projektoch o tom, ktoré sú efektívne a ktoré nie,“ uviedol.

„Určite ste počuli, že chceme postaviť severné plynovodné prepojenie na Poľsko. Podobný projekt však rozvíjajú aj Česi. Tí sú však už ďalej. Išlo by o dve paralelné rúry, pričom nemáme inštitúciu, ktorá by povedala, že toto je nevýhodné a preto radšej kooperujte,“ dodal.

Podľa analytika by spoločný regulátor odbúral protekcionizmus, ktorý prevláda v energetických politikách členských štátov. Premiér Róbert Fico sa obáva, že európsky dohľad nebude „zohľadňovať špecifický charakter národného slovenského trhu.“

Podpora jadra a uhlia

V rámci konceptu Energetickej únie, ktorý predstavil slovenský podpredseda Komisie Maroš Šefčovič bude Slovensko už tradične presadzovať „princíp subsidiarity a technologickej neutrality.“

Najdôležitejšími zdrojmi na výrobu elektrickej energie budú pre Slovensko aj do budúcnosti  jadro a domáce uhlie, ktoré je považované za problematické najmä z pohľadu ochrany klímy a ovzdušia.

Vláda len pred týždňom schválila koncept výroby elektrickej energie z hnedého uhlia do roku 2030.Podpora domácej ťažby je však skôr sociálnym projektom.

„Hovoríme dnes o hornonitrianskych baniach kde pracuje 4500 ľudí, pre ktorých nemáme alternatívu. Preto sa domnievame, že musíme vytvárať všetky podmienky na to, aby priestor na ťažbu hnedého uhlia, ktorý tu je najmenej do roku 2030 bol plne využitý,“ povedal na konferencii slovenský premiér.

S energetickým mixom však nesúhlasia environmentálne organizácie. „Je smutné počuť premiéra rozprávať o potrebe jadra, uhlia a diverzifikácii dodávok plynu v súvislosti s energetickou bezpečnosťou a ani raz ho nepočuť spomenúť obnoviteľné zdroje alebo úspory energie. Pritom práve tie sú jediným domácim, čistým a ekonomicky prijateľným riešením našej energetickej bezpečnosti,“ povedal Pavol Široký z Greenpeace Slovensko.