Energetická únia nie je pre bulharské predsedníctvo prioritou

Logo bulharského predsedníctva. [BG PRES]

Európska komisia dúfa v mandát pre vyjednávania o Nord Streame 2. Sofia ho v predsedníckom programe nespomína.

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič očakáva, že Bulharsko počas polročného predsedníctva v Rade EÚ dotiahne do konca viacero dohôd, ktoré sú dôležité pre jeho agendu v európskej exekutíve.

Šefčovič to uviedol počas piatkového pracovného výjazdu Komisie do Sofie, kde sa konal slávnostný otvárací ceremoniál bulharského predsedníctva. Ocenil pritom, že Bulharsko si ako jednu z priorít predsedníctva určilo stabilnú energetickú úniu.

Východobalkánska krajina však neoznačila energetiku za jednu zo svojich štyroch hlavných politických priorít.

Slabý dôraz na energetiku

Prioritami sú podľa predsedníckeho programu mladí ľudia, západný Balkán, bezpečnosť a stabilita s dôrazom na migráciu a digitálna ekonomika.

Oblasť energetiky sa medzi štyrmi prioritami spomína len okrajovo. Bulharské predsedníctvo chce lepšie prepojiť členské krajiny Únie s kandidátskymi.

Predsednícky program tiež v úvode spomína nevyhnutnosť „stabilnej energetickej únie“, diverzifikácie zdrojov a trás, ochrany kritickej infraštruktúry a zvýšenia energetickej účinnosti.

Rotujúce predsedníctvo sa musí riadiť legislatívnou agendou, ktorú má Rada EÚ práve na stole. V jej rámci si môže vytýčiť politické priority, ktorým bude venovať viac energie v záujme kompromisu či už v rámci Rady alebo vo vyjednávaniach s Európskym parlamentom.

Rotujúce predsedníctvo môže vyvinúť aj vlastné politické iniciatívy, zväčša však ide o nelegislatívne návrhy, napríklad memorandá.

V prípade predchádzajúceho, estónskeho predsedníctva to bola napríklad tallinnská deklarácia o e-energetike.

Estónske predsedníctvo chce do konca roka dohodu na energetickom balíčku

Digitalizácia môže posilniť zákazníkov na trhu s energiami, hovorí v telefonickom rozhovore s portálom EurActiv.sk štátny tajomník ANDO LEPPIMAN.

Chladný prístup k liberalizácii

V rozhovore pre TASR Šefčovič pripomenul, že Komisia chce ešte v tomto polroku dotiahnuť do konca posledné zostávajúce legislatívne návrhy v oblasti energetiky. Tie už má na stole Európsky parlament a Rada a treba ich schváliť v rámci trialógov. V Rade EÚ to bude úloha Bulharska.

„Verím, že na konci bulharského semestra budeme mať pod strechou smernicu o obnoviteľných zdrojoch ako aj nariadenie o organizácii a riadení Únie,“ zdôveril sa Šefčovič.

V kapitole o formácii rady ministrov pre energetiku predsednícky program vymenúva jednotlivé legislatívne návrhy zo Šefčovičovho balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Chce „dosiahnuť rovnováhu medzi záujmami členských štátov a kompromisných riešeniach založených na širokom konsenze.“

„Návrhy v zmysle vyváženého kompromisu by mali brať do úvahy špecifické národné podmienky energetického sektora v každom členskom štáte z hľadiska jeho socio-ekonomického dopadu,“ zdôrazňuje bulharské predsedníctvo.

Naznačuje tak chladný prístup k liberalizácii trhu, proti ktorej niektoré členské štáty vrátane Bulharska doteraz argumentovali hrozbou energetickej chudoby. Predsedníctvo tiež nepriamo vyjadruje rešpekt k požiadavkám viacerých stredo- a východoeurópskych krajín závislých na výrobe elektriny z uhlia vrátane Slovenska. Tie sa zaštiťujú slobodou energetického mixu. Všetky tieto aspekty budú komplikovať vyjednávania o novom dizajne pre trh s elektrinou.

Chýbajúca zmienka o Nord Streame

V oblasti riadenia energetickej únie Bulhari podčiarkujú cieľ Komisie „znížiť administratívnu záťaž“.

EÚ v roku 2018: Životné prostredie a klíma

Európsku úniu čakajú rozhodnutia v oblasti čistej dopravy, riadenia energetickej únie a uplatňovania Parížskej dohody o klíme. Diskutovať bude o obehovom hospodárstve, inteligentných mestách a zelenej Číne. 

Snahou Komisie je, aby počas nasledujúceho rakúskeho predsedníctva bolo možné začať s prípravou národných akčných energetických a klimatických plánov. To by mali zaistiť práve nové pravidlá fungovania energetickej únie.

Šefčovič dodal, že má pre „bulharských priateľov“ jednu špecifickú požiadavku.

„Bol by som veľmi rád, keby sa počas ich predsedníctva podarilo dosiahnuť politickú dohodu o mandáte pre Európsku komisiu rokovať celkové usporiadanie okolo plynovodu Nord Stream s Ruskou federáciou. Takisto by sme chceli dotiahnuť do úspešného záveru aj novelizáciu smernice o obchodovaní s plynom,“ povedal Šefčovič.

Podľa neho treba jednoznačne stanoviť, že európske právo sa vzťahuje aj na plynovody dovážajúce plyn do EÚ z tretích krajín.

Predsedníctvo sa zaväzuje pokročiť vo vyjednávaniach o novej smernici o trhu s plynom. Na rozdiel od estónskeho predsedníctva však nespomína v programe snahu dohodnúť sa na mandáte pre vyjednávania s tretími krajinami o energetickej infraštruktúre. Ten žiada Šefčovič schváliť, aby mohol Brusel rokovať priamo s Moskvou o Nord Streame 2.

Šefčovičova pravá ruka: Ústup od uhlia sa urýchľuje

Naša energetická politika nie je založená na ideológii, hovorí pre EurActiv.sk DOMINIQUE RISTORI.