Energetické firmy založili európsku „jadrovú akadémiu“

Univerzitní absolventi, ktorí majú diplom z jadrovej fyziky, resp. z jadrovej energetiky, dostanú príležitosť zdokonaľovať svoje manažérske a líderské schopnosti. Šesť veľkých energetických spoločností – E.ON, Vattenfall, AREVA, Axpo, AG a EnBW – podpísalo uplynulý týždeň (28.1.) dohodu o vytvorení ENELA – Európskej akadémie európskeho líderstva v jadrovej energetike.

Vzdelávaciu inštitúciu budú financovať súkromné firmy, ktoré s iniciatívou prišli. Sľubujú si od nej, že bude vychovávať budúcich lídrov na poli energetiky, resp. v sektore jadrovej energie. Myšlienka vytvorenia "jadrovej akadémie" sa zrodila počas diskusií na platforme Európskeho jadrového energetického fóra, ktoré zasadá striedavo v Bratislave a v Prahe. Je tiež reakciou na výzvu Rady z decembra 2008, adresovanú firmám, na väčšie úsilie v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením.

"Jadrový sektor čelí vážnej výzve: Potrebuje uchovať a na primeranej úrovni rozvíjať poznatky o atómovej energii. Nie je to len v záujme priemyslu, ale i vedcov, regulátorov a sektoru zdravotníctva. ENELA, ktorá sa zameria na líderské zručnosti, môže pomôcť prekonať priepasť, ktorá oddeľuje súčasné tréningové programy," uviedol Andris Piebalgs, súčasný komisár pre energetiku, ktorý bude v budúcej Komisii spravovať portfólio rozvojovej pomoci. Vznik akadémie privítal.

ENELA bude sídliť v Nemecku, neďaleko Mníchova.