Energetické projekty nebudú iba vecou členských krajín

Foto: www.mmisso.com

Členské krajiny EÚ budú každé dva roky informovať Komisiu o investičných zámeroch, ktoré sa týkajú budovania, modernizácie alebo vyraďovania energetických kapacít. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktoré 25. februára schválili poslanci EP.

Nariadenie sa bude po úplnom prijatí vzťahovať na energetické kapacity, ktoré sa dotýkajú elektrickej energie a energií z ropy, zemného plynu a biopalív. Súčasne sa do informácií budú musieť priložiť i údaje o emisiách CO2, ktoré sa vyprodukujú pri využití týchto energií.

Energetické spoločnosti budú povinné poskytnúť niektoré špecifické informácie: investičný plán, informácie o kapacitách pre realizáciu, časový harmonogram, zoznam použitých technológií v záujem zvýšenia energetickej bezpečnosti, informácie o využití technológie zachytenia a uskladnenia CO2 (CCS), ale tiež informácie o prípadnom omeškaní s projektom.

Komisia si od svojej lepšej informovanosti sľubuje zlepšenie efektivity svojej práce. Verí, že dáta jej pomôžu zbierať a presadzovať najlepšie riešenia a vytvárať trh, na ktorom budú môcť aktéri podnikať transparentne. Súčasne chce Brusel hľadať s expertmi a podnikateľmi spoločný pohľad na energetické témy a závery analýz publikovať verejne, hovorí návrh nariadenia.

Nariadenie hovorí, že ak firma poskytne Komisii citlivé informácie, tá ich bude povinne musieť chrániť. Takéto dáta sa budú spracovávať a uchovávať ako dôverné a Komisia ich nebude môcť publikovať.

Nariadenie sa bude revidovať po piatich rokoch od vstupu do platnosti.