Energetické služby sú na Slovensku čoraz populárnejšie

Zdroj: Shutterstock

Včerajším ocenením víťazných projektov, Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) na Slovensku ukončia projekt MunSeff, ktorý umožňoval samosprávam čerpať výhodné úvery na financovanie rozvoja energetickej efektívnosti v municipalitách.

Realizované projekty priniesli ročnú úsporu primárnej energie 97 GWh, čo je podľa Miroslava Malého z EBOR približne ročná spotreba energie mesta Trnava.

Investície do obnovy infraštruktúry a budov vo vlastníctve miest a obcí podporila aj Európska komisia a to grantmi do výšky 5 až 20 % úveru. Krajiny EÚ sa totiž do roku 2020 zaviazali zvýšiť energetickú úsporu o 20 percent.

Ako EurActivu prezradil jeden zo zástupov samospráv, práve granty boli pre municipality veľkým lákadlom. Vyplatené však boli až potom, čo nezávislý audítor odobril, že projekt naozaj dosahuje takú energetickú úsporu, na akú bol úver poskytnutý.

„Bolo to krásne jednoduché a dobre nastavené,“ povedal zástupca Bratislavského samosprávneho kraja pri preberaní ceny za projekt v kategórii Najaktívnejšia municipalita. Administratívna záťaž je jedným z častých dôvodov prečo samosprávy nežiadajú alebo nedostanú ešte výhodnejšie granty zo štrukturálnych fondov EÚ.

Finančné prostriedky pre viac ako 400 projektov MunSeffu na zatepľovanie budov či opravu verejného osvetlenia boli distribuované prostredníctvom dvoch slovenských bánk, Slovenskej sporiteľne a VúB banky.

Energetické služby

Zažiadať o úver mohli priamo samosprávy, správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov alebo ESCO spoločnosti, ktoré realizujú energetické služby.

Výhodou využitia služieb týchto spoločností je, že samosprávam a zákazníkom garantujú energetické úspory, ktoré pokryjú náklady na financovanie projektu počas dĺžky jeho trvania. Zároveň poskytujú aj návrhy technologických riešení a zabezpečia výstavbu, prevádzku a údržbu.

Nevýhodou môže byť, že financovanie „z budúcich úspor“ bude z dlhodobého hľadiska pravdepodobne drahšie, ako keby projekt financovali samosprávy samé „z vrecka“.

Medzi ocenené ESCO spoločnosti, ktoré realizovali napríklad rekonštrukciu verejného osvetlenia s 70-90% úsporou či modernizáciu vykurovacej sústavy s 21 % úsporou spotreby energie patria spoločnosť COFELY, KOOR Východ Slovenské elektrárne.

Pokračovanie SlovSeffu

Úspešný projekt MunSeff musela Európska banka pre obnovu a rozvoj po 5 rokoch ukončiť z dôvodu „vyčerpania grantov od Európskej komisie,“ ktoré presiahli 14 miliónov eur.

Municipality však môžu práve prostredníctvom ESCO spoločností získať úver na projekty udržateľnej energie z programu SlovSeff. Finančná pomoc z  tohto programu je ale primárne určená pre súkromný sektor.

Na už v poradí treťom pokračovaní Ministerstvo životného prostredia SR v súčasnosti spolupracuje so španielskym Ministerstvom poľnohospodárstva, potravín a životného prostredia a EBOR.

K dispozícii je od minulého roka úverový rámec na úrovni 40 miliónov eur. Granty až do výšky 20 % úveru a technická pomoc sú financované zo ziskov z predaja emisných kreditov CO2.

Slovensko v roku 2014 predalo nadbytočné emisné povolenky práve Španielsku pod podmienkou, že zisky poputujú na podporu projektov priemyselnej energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.