Energetický „Dohovor primátorov“ miest

Krátka správa

Komisár Andris Piebalgs, ktorý zodpovedá za oblasť energetiky, inicioval počas Týždňa trvalo udržateľnej energie (28.1. – 1.2.2008) iniciatívu „Dohovor primátorov.“

Dohovor je text, pod ktorý sa môžu podpísať šéfovia miestnych samospráv a pomôcť tak naplniť cieľ znížiť tvorbu emisií CO2 o 20% do roku 2020. Viac ako 100 miest už oznámilo, že projekt podporí, medzi nimi aj hlavné mestá 15 členských krajín EÚ-27.

Hlavnými záväzkami primátorov sú:

  • zníženie miery tvorby emisií CO2 na lokálnej úrovni o 20% do roku 2020 (v súvislosti s Akčným plánom udržateľnej energetiky);
  • vykonanie zmien v mestskej infraštruktúre a zabezpečenie dostatku ľudských zdrojov pre vykonanie ďalších aktivít:
  • mobilizácia občianskej spoločnosti na podporu klimatických cieľov EÚ
  • vzájomné zdieľanie skúseností jednotlivých samospráv
  • organizovanie podujatia Dni energie alebo Dni mestskej dohody v spolupráci s EK
  • podieľanie sa občanov na energetických riešeniach samosprávy
  • šírenie osvety v lokálnych médiách
  • usilovanie o získanie podpory ďalších miest pre projekt "Dohovor primátorov"

Každý primátor je pozvaný pripomienkovať návrh znenia Dohovoru. Môže tak učiniť do konca apríla 2008. Koncom júna by mala byť predstavená definitívna verzia, ktorú by mali primátori podpísať v januári 2009.