Energetický zápas EÚ – Rusko ešte len začína

Krátka správa

„Zatiaľ čo Európa čelí otázkam dodávok zemného plynu, Rusko bojuje s problémom prístupu na trhy. Tento konflikt politík ohrozuje bezpečnosť dodávok v Európe“, varuje správa European Energy Markets Observatory, zverejnená konzultačnou spoločnosťou Capgemini.

Správa poukazuje na stále intenzívnejšiu snahu Gazpromu, štátom vlastneného energetického gigantu, o „získanie kontroly nad celým reťazcom“ energetických dodávok do EÚ. Odvoláva sa pritom na viacero nových projektov infraštruktúry pre zemný plyn, ktoré firma rozvíja spolu s nemeckým E.ON a talianskym ENI.

Alexander Medvedev, zástupca predsedu riadiaceho výboru Gazprom, tento trend nepriamo potvrdil. V interview pre Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že jeho spoločnosť plánuje spolu s E.ON niekoľko dôležitých projektov v Nemecku, vrátane veľkej plynovej elektrárne na severe krajiny.

Správa Capgemini však upozorňuje, že situáciu môže skomplikovať nedávny návrh Komisie. Obsahuje „klauzulu reciprocity“, ktorá bude brániť vertikálne integrovaným (teda napríklad takým, ktoré pôsobia v oblasti ťažby, transportu i spracovania energetických surovín) zahraničným firmám získavať kontrolu nad sieťami pre distribúciu energie v EÚ. Legislatíva by postihla aj Gazprom.

Mapa: Zemný plyn v Eurázii

„Pri stále viac rozdielnych stratégiách je možné ľahko predpovedať, že bitka EÚ/Rusko o zásoby zemného plynu a kontrolu nad reťazcom sa ešte len začína.“

Závislosť EÚ od ruského plynu neustále rastie. Dnes je to 25%, v roku 2030 to podľa Komisie bude 50%.

Spoluautorka správy Colette Lewiner pre Reuters povedala, že plánovaná výstavba viacerých elektrární na fosílne palivá (ropa, plyn, uhlie) v Európe, z ktorých bude väčšina závisieť od dovozu, najmä z Ruska, je nekoherentná s oficiálnym cieľom zvýšenia energetickej bezpečnosti a zníženia emisií CO2.

V Ríme v tomto čase (11.-15. november) súčasne prebieha Svetový energetický kongres. V úvodnom prejave predseda Komisie Barroso vyhlási, že „skutočný jednotný európsky energetický trh bude otvorený našim partnerom v zahraničí, pokiaľ budú hrať podľa rovnakých pravidiel, ako naše spoločnosti. Inými slovami, budeme chrániť súťaž na našom nedávno liberalizovanom trhu“.