Energetika bude nosnou témou slovenského predsedníctva

Zdroj: MZV

„Energetická politika je silnou témou pre slovenské predsedníctvo“  uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Peter Javorčík.

„Dovolím si tvrdiť, že z nášho pohľadu je táto téma citlivejšia ako pre iné členské krajiny, pretože sme energeticky intenzívnejšia ekonomika. To znamená, že to čo sa deje na poli energetiky je pre nás dôležitejšie z hľadiska cien a dopadu na konkurencieschopnosť,“ vysvetlil s tým, že Slovensko je navyše aj energeticky zraniteľnejšie, ako štáty západnej Európy.

Akčný plán, ktorý bol súčasťou koncepčného dokumentu Energetickej únie naznačuje, že v priebehu druhého polroka 2016 bude otvorených viacero dôležitých legislatívnych návrhov týkajúcich sa energetickej účinnosti, európskeho trhu s elektrinou, či posilnení právomoci Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER), ktoré už dnes vyvoláva nesúhlas národných regulátorov.

Jednou z najväčších výziev pre slovenské predsedníctvo Rady EÚ preto podľa Javorčíka bude zosúladiť priority všetkých členných štátov. „Každý si predstavuje pod Energetickou úniou niečo iné. Pre nás je to energetická bezpečnosť a posilňovanie vnútorného trhu, pre severanov, ale aj holandských partnerov z tria je to skôr otázka energetickej efektívnosti a plnenia klimatických cieľov,“ ozrejmil.

Ako počas diskusie podotkol Matúš Mišík z Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave, predsedníctvo Rady nie je nástrojom na „presadzovanie našich záujmov,“ pretože väčšina tém je „zdedených.“ Môžeme sa však pokúsiť „posunúť dopredu“ iniciatívy, ktoré považujeme za prioritné.

Dôležitou úlohou slovenského predsedníctva bude aj prekonanie psychologickej bariéry, ktorá členských štátom bráni presunúť časť zodpovednosti a suverenity na európsku úroveň. Šéf kabinetu podpredsedu Komisie pre Energetickú úniu Juraj Nociar prirovnal aktuálnu situáciu v oblasti energetiky k diskusii o Bankovej únii.

„Keby pred 5 rokmi niekto povedal že budeme mať bankový dohlaď centralizovaný, ten človek by bol označený za blázna a futuristu. Dnes je to realita,“ dodal s tým, že členské štáty sa musia „odosobniť“ a navzájom si dôverovať.