Energetika: Dve miliardy na čisté technológie

„Najmenej dve miliardy eur z rozpočtu EÚ [by sa mali] od roku 2009 [vynakladať na podporu] výskumu a vývoja (R&D), propagáciu a komercionalizáciu nových nízkouhlíkových a bezuhlíkových technológií,“ myslia si poslanci EP. V Štrasburgu 9. júla plénum veľkou väčšinou schválilo nezáväznú správu, ktorá ale dodáva, aby sa spomenuté prostriedky nevyčleňovali z už existujúcich rozpočtov pre výskum (napríklad z FP7), ale aby Komisia našla nový nezávislý zdroj financovania.

Správa, ktorej predkladateľom bol poľský poslanec Jerzy Buzek (EPP-ED), je vyjadrením názoru poslancov k SET Plánu (Plán pre strategické technológie v energetike). Komisia ho navrhla v novembri 2007. Obsahuje niekoľko ustanovení o podporovaní a rozširovaní nízkouhlíkových technológií v energetike, zvlášť v oblasti veternej, solárnej, jadrovej a bioenergetike, vrátane technológie zachytenia a uskladnenia emisií CO2 (tzv. technológia CCS).

Hoci Buzekova správa vyjadruje súhlas s cieľmi SET plánu, kritizuje Komisiu, že nezodpovedala základnú otázku – ako a kto by mal financovať výskum nových technológií. Komisia by mala predstaviť návrh financovania SET plánu v decembri 2008.

SET Plán a Buzekova správa prichádzajú v období, kedy klesá miera ochoty EÚ investovať do R&D v energetickom sektore. Na rozdiel od EÚ a Japonska, Brusel od roku 1980 investuje každoročne menej prostriedkov do výskumu nových technológií. Podobný trend vidieť aj vo veľkých európskych firmách, ktoré obetujú na inovácie v oblasti environmentálnych technológií menej než jedno percento svojho čistého zisku, konštatuje Európska komisia.