Ešte tvrdšie limity CO2 pre autá?

Poslanec EP a člen parlamentného výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Guido Sacconi prekvapil svojim odvážnym pozmeňujúcim návrhom k európskej legislatíve o emisiách CO2 v automobilovej doprave. Navrhuje, aby výrobcovia nových áut neprekročili priemernú hodnotu emisií 95 gramov na kilometer do roku 2020.

Európska komisia navrhuje 120 g/km do roku 2012 a aj tento cieľ sa stretáva s veľkou mierou kritiky najmä z nemeckých kruhov. Kancelárka Angela Merkelová už prisľúbila nemeckým automobilkám, že sa bude snažiť ovplyvniť výslednú podobu pravidiel tak, aby im čo najviac vyhovovali.

Komisár pre priemysel Günter Verheugen by rád videl aspoň odklad termínu na splnenie nových ekologických noriem na rok 2015. Dodal, že Komisia vie o viacerých automobilkách, ktorým sa cieľ nepodarí dosiahnuť. Súčasne poukázal, že v tejto otázke „bude mať posledné slovo Parlament.“ Podľa neho si tiež Komisia „musí uvedomiť, že budeme musieť nájsť citlivý kompromis.“

Návrh Guida Sacconiho zrejme narazí na tvrdú opozíciu nemeckých poslancov.
Sú to práve nemecké firmy, ktoré budú mať najväčší problém konštruovať autá tak, aby uspokojili očakávania zákazníkov čo do výkonnosti motora a súčasne aby splnili pravidlá navrhnuté Bruselom. „Automobilky budú mať takmer dva produkčné cykly, aby vyvinuli autá, ktoré splnia nové pravidlá,“ argumentuje Sacconi.

Očakáva sa, že Taliani a Francúzi prísnu ekologickú legislatívu o CO2 emisiách podporia, keďže ich priemysel sa zameriava na produkciu menších a ekologickejších áut, ktoré s limitmi nebudú mať veľký problém.

Návrh Komisie hovorí o limite 120g/km CO2. Automobilka, ktorá ho prekročí, bude musieť po roku 2012 zaplatiť sumu 20 eur za každý 1 g/km nad limit, od roku 2015 sa tento poplatok zvýši na 95 eur. Cena poplatku za priemerné prekročenie sa vynásobí počtom predaných automobilov (EurActiv 19/12/08).