EÚ a Gruzínsko prehlbujú vzťahy v energetike

Európska komisia vo štvrtok (20.2.) spustila oficiálne rokovania o vstupe Gruzínska do Energetického spoločenstva.

„Pripojenie k Energetickému spoločenstvu priláka investície do Gruzínska a gruzínskych občanov a firmy zblíži s ostatnými členmi Energetického spoločenstva a Európskej únie,“ uviedol eurokomisár Gunther Oettinger počas návštevy Tbilisi.

Druhé kolo rokovaní by sa malo konať o mesiac v Bruseli.

Európska komisia sa usiluje dobudovať vnútorný trh s energiami v Únii, pričom lídri členských krajín sa zaviazali, že sa tak stane v tomto roku. Zároveň sa usiluje posilniť integráciu so susednými trhmi, na čo slúži práve spolupráca v Energetickom spoločenstve. Uľahčiť sa má cezhraničný obchod a garantovať dodávky energie, pričom do úvahy sa majú brať aj environmentálne a sociálne aspekty.

„Som veľmi rád, že sa Gruzínsko stane plným členom,“ uviedol tajomník Energetického spoločenstva Janez Kopač, podľa ktorého organizácia „dokázala, že je efektívnym nástrojom pre podporu reforiem v energetike a podporu investícií. Otvorenie rokovaní vysiela dôležitý signál, že Gruzínsko je na ceste rozvíjať svoje trhy s energiami udržateľným spôsobom.“

Gruzínsko sa aktívne zapája do viacerých európskych aktivít v oblasti energetiky. Sedem miest je napríklad súčasťou projektu Dohovor primátorov a starostov, čo je hnutie združujúce mestá a regióny, ktoré sa dobrovoľne zaviazali zvýšiť na svojom území energetickú účinnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Signatári Dohovoru sa zaviazali splniť a prekročiť cieľ EÚ znížiť do roku 2020 emisie CO2 o 20 %.

Podľa vyjadrení gruzínskej vlády sa očakáva, že príprava na vstup do Energetického spoločenstva potrvá 6 až 8 mesiacov a k podpisu dohody dôjde v októbri tohto roku.

Energetické spoločenstvo napríklad v októbri schválilo zoznam 35 prioritných infraštruktúrnych projektov, ktoré by mohli do regiónu Balkánu prilákať investície vo výške takmer 40 miliárd eur.

(EurActiv/Reuters)