EÚ chce čím skôr nadviazať na Kodaň

„Mali by sme povzbudiť čo najväčší možný počet krajín, aby podporili Kodanskú zmluvu a mali by sme ich pozvať, aby položili na stôl svoje vlastné ciele v oblasti redukcie,“ píše Európska komisia v neverejnom pracovnom dokumente, ktorý získal portál EurActiv. Dokument sa dátumovo vzťahuje k zajtrajšku (16.1.), preto sa predpokladá, že na nadviazanie na Kodaň vyzve Komisia počas zajtrajšieho neformálneho stretnutia ministrov energetiky a životného prostredia.

Nový impulz pre klimatickú diplomaciu

I keď Kodanská zmluva zaostáva za pôvodnými očakávaniami a formálne sa pod ňu nepodpísali všetky krajiny, je de facto základom pre ďalšie vyjednávania, uvádza sa v pracovnom dokumente.

„EÚ by mala zohrávať aktívnu rolu v podpore a šírení zmluvy,“ píše text. V prvom štvrťroku 2010 by sa mali stretnúť tzv. „priatelia zmluvy“, teda krajiny, ktoré ju podpísali, a mali by si dohodnúť spoločný postup.

Po málo ambicióznom výsledku v Kodani by mali krajiny zdvojnásobiť svoje úsilie, aby sa podarilo dosiahnuť právne záväznú dohodu do konca roka 2010, hovorí holandský europoslanec za zelených Bas Eickhout.

„EÚ potrebuje vyvinúť oveľa proaktívnejšie diplomatické úsilie, rozšíriť sieť svojej diplomacie, aby zabezpečila, že chyba výlučného zameriavania sa na doch hráčov na úkor ostatných sa nebude opakovať,“ vyhlásil Eickhout.

Počíta sa i s opatreniami v energetike

Pre EÚ je nevyhnutné, aby najbližšie kolo klimatických rokovaní, plánované v horizonte mája – júna v Bonne, nadviazalo na to, kde skončila Kodaň, uvádza sa v pracovnom dokumente Komisie. Inými slovami, záver decembrového summitu UNFCCC predpokladá december 2010 ako termín pre právne záväznú dohodu, no výslovne sa o tejto spojitosti nevyjadruje.

„EÚ by tiež mala, spoločne s ostatnými, ktorí sú formálne spojení s [Kodanskou] zmluvou, preskúmať, ako možno implementovať jej ustanovenia,“ uvádza text. Riešenia by sa mohli zahrnúť i do diskusií o SET pláne (Plán strategických energetických technológií), Akčnom pláne EÚ pre energetiku pre obdobie 2010 – 2014, ale tiež i do opatrení v oblasti udržateľnosti energetiky a bezpečnosti energetických dodávok.