EÚ chce modernizovať elektrickú sieť

Foto: www.mmisso.com

Koncept Transeurópskych energetických sietí Komisia nahradí novým plánom na rozvoj elektrických prenosových sústav: „Komisia vytvorí infraštruktúrny balík, pravdepodobne do konca tohto roka, v ktorom sa zameria na požiadavky na [energetickú] sieť,“ uviedol Hans van Steen, predstaviteľ Európskej komisie pre oblasť energetiky a dopravy.

Európske energetické siete by mali byť podľa Komisie oveľa viac prepojené a mali by dokázať plnohodnotne pripojiť i obnoviteľné zdroje (OZE), zvlášť veľké veterné parky na pobreží Severného mora.

Komisia balík navrhne, stanoví v ňom ciele, no ich uvádzanie do praxe je úplne iná otázka, pripomína van Steen: „Nie sme Komisia sieťových plánovačov. Nemáme skúsenosti, nie som si istý, či sme tí správni ľudia, ktorí by to mali robiť. Ale myslím, že musíme navrhnúť sústavu, ktorá sa má vytvoriť, pretože inak by sa nevytvorila.“

Modernizácia a rozvoj energetických sústav sú investíciou za miliadry eur, vyhlásil Ian Marchant, výkonný riaditeľ energetickej spoločnosti Scottish and Southern Energy. Na druhej strane, existujúca infraštruktúra starne a nedokáže plnohodnotne a vo veľkom rozsahu integrovať obnoviteľné zdroje. Posledná veľká modernizácia sa vykonala v 70-tych rokoch, kedy sa začali intenzívne stavať jadrové elektrárne.

V ďalšom desaťročí sa do sektora obnoviteľných zdrojov v EÚ investuje cca 350 mld. eur, odhaduje Marchant. Ďalších 150 mld. by malo ísť na rozvoj sietí. „Požičiame si 500 mld. eur od EIB [Európskej investičnej banky], aby sme financovali pobrežné veterné parky? Je to skvelé, ale prejsť byrokraciou EIB trvá rok až 18 mesiacov,“ skepticky doplnil energetik.

Podľa neho by mohli byť lepším zdrojom investícií napríklad európske dôchodkové fondy. Namiesto investovania peňazí sporiteľov do rizikových transakcií, ktoré ich môžu poškodiť, by sa mali zdroje presmerovať na výstavbu energetickej infraštruktúry budúcnosti: „Do čoho by ste mali chcieť investovať, je kvalitná infraštruktúra, ktorá bude všade naokolo a bude vám platiť, keď odídete do dôchodku.“

Podarí sa splniť cieľ pre OZE?

Členské krajiny EÚ v tomto čase predkladajú Komisii svoje odhady, či sa im podarí splniť cieľ, aby sa OZE podieľali na celkovej energetickej skladbe 20 percentami do roku 2020 a aby sa súčasne 40 percent elektrickej energie produkovalo z OZE (EurActiv 26/01/10).

„My v Komisii sme povedali, že si myslíme, že to nie je správna vec robiť to, ale trvali na tom členské štáty. Ale čo teraz vidieť pri predkladaní odhadov členských štátov, je, že do 2016 / 2017 bude väčšina z nich nad krivkou a potom do roku 2020 sa ku krivke pripojí alebo klesne tesne pod ňu,“ uzatvoril van Steen na adresu predkladaných odhadov krajín.