EÚ diskutovala o ambicióznom cieli znížiť CO2 o 30 percent

zdroj: flickr, autor: A guy with A camera

Na sklamanie environmentalistov však ministri odsunuli analýzu Európskej komisie na prejednanie najskôr až na október. Udelili jej však mandát, aby ďalej preskúmala, koľko by toto opatrenie vyšlo jednotlivé členské štáty.

Mnoho ministrov vyjadrilo zvýšeniu cieľa z 20 na 30 percent veľkú podporu, a to aj napriek slovám francúzskeho a nemeckého ministra pre priemysel, ktorí sa vyjadrili že nepodporia ambicióznejšie klimatické zmeny kým bude ohrozená konkurencieschopnosť Európy.

„Francúzsko sa domnieva, že by sa malo urýchliť vytvorenie detailnej štúdie o možnostiach nastúpenia na trajektóriu, ktorej cieľom bude dosiahnuť 30 percent taj skoro ako to len bude možné,“ povedal tamojší minister životného prostredia Hean- Louis Borloo.

EÚ tvrdí, že sa pohne smerom k cieľu 30 percent iba ak sa ostatné krajiny zaviažu k podobnému kroku. Eurokomisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard minulý mesiac pri predstavovaní analýzy podčiarkla, že zatiaľ nepanujú správne podmienky na jednostrannú akciu. Borloo ale naopak uvádza, že požadované podmienky sa vo veľkej miere podarilo dosiahnuť. „Veríme, že posun k 30- tim percentám je dosiahnuteľný, správny pre klimatické zmeny a správny pre naše ekonomiky, keďže Európa sa zameriava na trvaloudržateľné hospodárske zotavenie sa,“ povedal britský minister pre energetiku a klimatické zmeny Chris Huhne.

Talianska ministerka pre životné prostredie Stefania Prestigiacomo ale povedala, že rozhovory medzi ministrami životného prostredia neodrážajú názory hlavných miest. Eurokomisárka Hedegaard naopak trvá na tom, že ministri by „len tak nesľubovali nesplniteľné“ a reprezentujú názory svojich vlád.

Je však pravdepodobné, že sa krajinám nepodarí tak rýchlo dospieť ku kompromisu, keďže najmä štáty východnej Európy povedali, že si nemôžu v súčasnej kríze dovoliť vyššie záväzky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.