Únia nevyužíva svoje obnoviteľné zdroje optimálne

Napriek tomu, že Španielsko má o 65% viac slnečnej energie ako napríklad Nemecko – 1750 kilowattov na meter štvorcoví (kWh/m2) v porovnaní s 1050 kWh/m2 v Nemecku- , Nemecko nainštalovalo až o 600% viac solárnej fotovoltickej infraštruktúry ako Španielsko.

Španielsko naopak nainštalovalo približne 23 gigawattov veternej energie a to napriek tomu, že má výrazne menej vetra ako krajiny severnej Európy.

„Takéto sub-optimálne využitie zdrojov EÚ stálo o približne 100 miliárd dolárov viac, ako keby sa každá členská krajina zamerala na investovanie do najefektívnejšej kapacity s prihliadnutím na dostupnosť obnoviteľných zdrojov,“ hovorí sa v správe Svetového ekonomického fóra na tému „Budúcnosť elektrickej energie.“

Správa, ktorú experti vypracovali v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Bain ďalej naznačuje, že EÚ mohla ušetriť ďalších 34,5 miliárd lepšou cezhraničnou koordináciou a silnejšími prenosovými prepojeniami medzi členskými krajinami.

Nadmerná kapacita

Vysoké investície do obnoviteľných zdrojov vytvorili podľa expertov v EÚ nadmernú kapacitu. Za posledných 5 rokov bolo do energetickej siete EÚ nainštalovaných 130 gigawattov (GW) kapacity z obnoviteľných zdrojov a 78 GW konvenčných kapacít, zatiaľ čo iba 44 GW bolo odstavených.

Napriek dodatočnej kapacite bol v dôsledku spomalenia hospodárskej činnosti v období rokov 2007 až 2012 zaznamenaný nulový nárast dopytu po elektrickej energii. Pre porovnania, od roku 1970 bol každoročný nárast spotreby elektrickej energie na úrovni 2,7%.

Výsledkom nadmernej kapacity je, že návratnosť investícií klesla o 4,8 percentuálneho bodu, na približne 6%.

Naopak v Spojených štátoch sa podarilo zosúladiť odstavovanie starých kapacít a budovanie novej infraštruktúry z obnoviteľných zdrojov energie a tým zaistiť stabilné zisky amerických energetických spoločností.

EurActiv.com