EÚ podporila geotermálnu energiu získanú z opustených baní

geotermálny vrt v Lipanoch na Slovensku

Keď zamestnanci holandského mesta Herleen začali v roku 2004 hľadať cesty ako znížiť závislosť mesta od fosílnych palív, uhoľná baňa nebola práve prvým miestom, ktoré by im prišlo na um.

Elianne Demollin-Schneiders, koordinátorka mestského energetického manažmentu však už podobný výskum uskutočnila v iných regiónoch a bola presvedčená, že záplavová voda uväznená v opustených baniach Herleenu by ich mohla priviesť k novému inovatívnemu „zelenému“ zdroju.

Domnievala sa, že potenciál geotermálnej energie z teplej vody uväznenej hlboko (v hĺbke až 825 metrov) v nepoužívaných baniach by mohol byť lacnou cestou k vykurovaniu miestnych budov.

Pri rozhovore s EurActiv Demollin-Schneiders priznala, že európske úrady zodpovedné za schvaľovanie projektov boli zo začiatku voči jej návrhu pomerne skeptické a opisovali ho ako „riskantný“ krok. Súhlasili však s financovaním štúdie uskutočniteľnosti, aby zistili, či projekt môže fungovať, a keď boli spokojní s výsledkami, pridelili iniciatíve významnú čiastku z prostriedkov programu Interreg. Spolu sa na projekt Minewater, ktorý zahŕňal Herleen a zatvorené bane v škótskej baníckej oblasti Shawfairn, vyčlenilo viac ako dvadsať miliónov eur.

Pochopenie miestnej úrovne – kľúč k udržateľným projektom?

Demollin-Schneiders, ktorú niektoré úrady programu Interreg nazývajú aj „matkou“ projektu Minewater, nesúhlasí s myšlienkou, že hlavným motorom uskutočnenia celého projektu bolo rozhodnutie európskych úradov schváliť projekt.

Niektoré regionálne fondy EÚ slúžia špeciálne na tento druh zelených projektov, čo ale nie je prípad národných úradov, uviedla. Z úradov, ktoré mesto Herleen oslovilo, sa iba reakcia Interreg IIIB dá nazvať veľmi pozitívnou, odvetila Demollin-Schneiders a dodala, že „bez týchto financií by sa projekt nestal realitou“.

Vedúci projektu Minewater vidia určitú symboliku v tom, že je Interreg „popredu“, čo sa podpory projektov o trvaloudržateľných energetických zdrojoch týka. Túto iniciatívu odlišuje od ďalších projektov v rámci EÚ fakt, že plánoval pôsobiť aj po tom, čo už nebude dostávať prostriedky z Únie, podčiarkujú jej tvorcovia.

Ďalším kľúčovým okamihom bolo, že sa projektovým vedúcim podarilo si získať podporu miestnych úradov ako aj nakloniť si verejnú mienku. „Rozumieme miestnym prioritám rozvoja,“ objasňuje Demollin-Schneiders, ktorej tím sa zároveň musel naučiť sa orientovať spleťou častokrát zložitých byrokratických postupov na miestnej úrovni.

Mnoho projektov neuspeje práve preto, že im chýbajú poznatky na miestnej úrovni. „Vákum medzi európskou úrovňou a miestnou úrovňou je príliš veľký,“ tvrdí a dodáva: „Tvorcovia politiky EÚ si musia lepšie uvedomiť ako sa rozhoduje na miestnej úrovni- ak nie sú ochotní tak urobiť, potom nie sú skutočnými tvorcami politiky, ale sú len uväznení vo svojej vlastnej veži“.

Domnieva sa však, že lepšie pochopenie musí prísť z oboch strán.

„Myslím si, že občania sú príliš rozmaznaní a miestna úroveň si musí na svoje plecia vziať viac zodpovednosti a lepšie sa zapájať,“ hovoríDemollin-Schneiders.

Dodáva, že by „bolo veľmi múdre ak by ľudia, ktorí kontrolujú regionálnu politiku na miestnej úrovni, prihliadali viac na hľadisko udržateľnosti a našli cesty, ako projekty udržať aj po tom, čo sa minú prostriedky, ktoré obdržali z programov EÚ“.

Financovanie projektu Minewater, ktorý v súčasnosti stále funguje, skončilo už v roku 2008. Odvtedy sa stihol stať vzorom pre podobné projekty, napríklad v španielskom regióne Asturias, pričom aj tam svoje odborné znalosti čerpali priamo od Minewater, dodáva Demollin-Schneiders hrdo.