EÚ prispeje na nový slovensko-poľský plynovod

Prevádzkovateľ slovenskej prepravnej siete Eustream a prevádzkovateľ poľskej prepravnej siete GAZ-SYSTEM získali od EÚ nenávratný finančný príspevok vo výške 2,33 a 2,26 milióna eur.

Výkonná agentúra pre inováciu a siete (INEA) prostredníctvom fondu s názvom Nástroj na prepájanie Európy pokryje až 50% nákladov spojených s prípravou štúdií, projektovej dokumentácie a inžinierskych prác pre poľsko-slovenské plynovodné prepojenie, ktoré by podľa odhadov mohli dosiahnuť 9,2 milióna eur.

Plánovaný obojsmerný plynovod prepojí slovenskú kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch a poľský plynárenský uzol v Strachocine. Celková dĺžka prepojenia je 164 km, z toho sa 106 km nachádza na slovenskom a 58 km na poľskom území.

Projekt slovensko-poľského plynárenského prepojenia zahŕňa aj nevyhnutné posilnenie vnútroštátnej plynárenskej siete v juhovýchodnom Poľsku, výstavbu kompresorovej stanice v Strachocine, úpravu existujúcej kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch a výstavbu meracej stanice v blízkosti slovensko-poľskej štátnej hranice.

Plánovaný plynovod je súčasťou tzv. Severojužného koridoru, ktorý v rámci diverzifikácie dodávok a dopravných trás plynu a ropy patrí od roku 2011 medzi priority EÚ. Slovensku, ale aj krajinám juhovýchodnej Európy umožní nakúpiť skvapalnení zemný plyn (LNG) z terminálu v Poľsku, v budúcnosti aj v Chorvátsku.

Okrem poľsko-slovenského plynovodu získalo grant z Nástroja na prepájanie Európy ďalších 14 projektov. Medzi inými aj nový LNG terminál v Grécku a projekt Elec-Link na posilnenie elektrického prepojenia medzi Veľkou Britániou a Francúzskom.

Eastring súčasťou koridoru

Severojužné plynárenské prepojenie by podľa predsedu Európskej Komisie Maroša Šefčoviča profitovalo z ďalšieho projektu slovenského prepravcu Eustream- plynovodu Eastring. Povedal to v piatok na medzinárodnej konferencii „EÚ v roku 2015“ v Bratislave.

„Pre mňa projekt Eastring predstavuje ďalšiu možnosť ako zabezpečiť lepšie prepojenie krajín južnej a východnej Európy s krajinami strednej a západnej Európy. Mal by predstavovať ďalšiu trasu, ktorá umožní diverzifikáciu a umožní to, čo nám v Európe chýba: silnejšie severojužné prepojenie pre dodávky plynu," naznačil Šefčovič.

Podľa slovenského eurokomisára Eastring zabezpečí, aby napríklad Bulharsko mohlo uvážiť, či si vzhľadom na cenovú ponuku nekúpi plyn z Nórska, alebo či si napríklad Slovensko nekúpi plyn z Azerbajdžanu. „Ide teda o to, aby sme mali oveľa viac možností a oveľa lepšie prepojenia. V tomto vidím kľúčovú úlohu Eastringu. Bude, samozrejme, záležať od toho, ako sa rozhodnú tie krajiny, cez ktoré má tento plynovod viesť,“ dodal.

Eastring len nedávno získal politickú podporu zo strany Bulharska, Rumunska a Maďarska, ktoré je zároveň zahrnuté aj v plánoch na výstavbu európskej časti alternatívneho ruského projektu Turskish stream.

Na rozdiel od poľsko-slovenského plynovodu nie je projekt Eastring zaradení medzi Projekty spoločného záujmu a preto len ťažko získa finančnú podporu zo strany EÚ. Podľa riaditela zahraničného rozvoja a vzťahov s verejnými inštitúciami Eustreamu Mirka Topolánka je však projekt „životaschopný “ aj bez dotácií.

EurActiv/TASR