EÚ rozmýšľa čo je energetická efektívnosť

Foto: Flickr.com / shehal (Creative Commons)

Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger sa rozhodne, či EÚ potrebuje novú reguláciu v otázke energetickej efektívnosti a cieľa do roku 2020.

Prvým krokom bude preskúmanie, ako sa podarilo členským krajinám dosiahnuť nezáväzné ciele do roku 2012. Ak sa ich podarilo dosiahnuť, sprísnenie pravidiel nebude potrebné, tvrdí komisár. Na druhej strane, ak sa ukáže, že za 10 rokov sa nedosiahol žiadny pokrok, „potom potrebujeme väčšiu a silnejšiu európsku reguláciu“, doplnil.

Komisár svoje slová vyslovil pri príležitosti predstavovania spoločnej štúdie, ktorá hovorí o možnosti do roku 2050 znížiť mieru tvorby emisií CO2 o viac ako 90 percent. Dal by sa dosiahnuť nahradením fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie, tvrdí analýza.

Štúdia tvrdí, že je možné znížiť mieru tvorby emisií o 92 percent do roku 2050. Vydali ju Greenpeace a European Renewable Energy Council (EREC). Podmieňujú to však najmä štedrým investovaním do technológií energetickej efektívnosti a podporou verejnej dopravy, pričom vlaky by dostávali prednosť pred cestnými a vzdušnými druhmi dopravy.

Energetická „revolúcia“ nebude lacná. Podľa odhadov, do sektora elektrickej energie bude potrené do roku 2020 investovať 82 mld. eur. Miera výdavkov začne klesať až v horizonte roku 2030. Frauke Thies, energetická poradkyňa organizácie Greenpeace hovorí, že prevádzkové náklady elektrických sietí vybavených novými technológiami by mohli byť nižšie než operačné náklady súčasných sietí až okolo roku 2035.

Komisár Oettinger označil štúdiu za dobre načasovaný vstup do procesu vytvárania energetickej stratégie do roku 2050, ktorú by mala Európska komisia predstaviť na jar 2011. Dokument by mal definovať dlhodobé strategické smerovanie európskej energetiky.

Oettinger doplnil, že EÚ v otázkach svojich cieľov už dosahuje konkrétne výsledky. Napríklad podľa súčasného trendu v OZE „by [komisár] povedal, že cieľ 20 percent dosiahneme pred [rokom] 2020“. Pokiaľ ide o cieľ do roku 2020 zvýšiť mieru energetickej efektívnosti o 20 percent, je vo svojej podstate náročnejší než ten pre OZE. Náročnosť spočíva okrem iného i v tom, že dodnes sa jasne nepovedalo, čo cieľ znamená. Odpoveď by mohlo dať septembrové stretnutie Rady ministrov energetiky, kde by sa mala prijať „jasná, presná definícia toho, čo znamená vyššia efektívnosť o 20 percent“.