EÚ sa nevie dohodnúť na biopalivách

Tankovať biopalivá? (creativecommons.org)

„V názoroch na niektoré otázky ostávajú dôležité rozdiely“, píše sa v dokumente, ktorý pred zasadnutím Rady pripravilo Slovinské predsedníctvo.

Kritériá „udržateľnosti“ majú zabezpečiť, aby splnenie cieľa, ktorý si EÚ v tejto oblasti stanovila (10% podiel biopalív v palivách do roku 2020), nespôsobilo negatívne environmentálne dopady, ako je masívne odlesňovanie, zvyšovanie cien potravín, či nedostatok vody.

Podľa návrhu Predsedníctva by sa do 10% cieľa „započítali“ len tie biopalivá, ktoré počas celého životného cyklu povedú k minimálne 35% zníženiu emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami. Od roku 2015 by sa hranica zvýšila na 50%.

Napriek vytvoreniu špeciálnej pracovnej skupiny a mesiacom intenzívnych rokovaní sa však členské krajiny nedokázali dohodnúť na načasovaní, ani limitoch. Niektoré žiadajú zníženie emisií až o 60%, iné zas omnoho nižšie. Podľa diplomatických zdrojov sa líšia aj názory na to, kto a ako má zabezpečiť rešpektovanie kritérií.

Diskutuje sa aj o tom, do akej miery má a môže Európa uplatňovať kritériá sociálnej a environmentálnej udržateľnosti voči tretím krajinám. Británia, Holandsko a niektorí iní členovia sa obávajú, že by to mohli partneri Únie považovať za nelegálne obchodné bariéry a zažalovať ju vo WTO.

Na potravinovom summite OSN v Ríme zazneli medzičasom ostrá slová na adresu podpory produkcie biopalív v Európe.

Generálny riaditeľ FAO Jacques Diouf povedal, že je „nepochopiteľné“, ako mohli byť v roku 2006 použité subvencie vo výške 7-8 miliárd eur „aby vzali sto miliónov ton obilnín určených na spotrebu človekom, väčšinou na uspokojenie smädu po palivách v automobiloch“.

Mimovládne organizácie obviňujú biopalivá z toho, že zapríčinili asi 30% zo súčasného nárastu cien potravín. Podľa nich „konzervatívny odhad Komisie, že dosiahnutie 10% cieľa EÚ povedie k 3-6% nárastu cien obilnín, môže viesť v roku 2020 k ďalším 100 miliónom hladných ľudí“.

Brazília, najväčší svetový výrobca bioetanolu, však biopalivá bráni. „Snahy vytvoriť súvislosť medzi biopalivami a nárastom cien potravín vyvolávajú obavy. Uráža ma, keď vidím prsty namierené na čistú energiu z biopalív, prsty špinavé od ropy a uhlia“, povedal prezident Luiz Inacio Lula da Silva.