EÚ sa v ďalších úsporách energie zameria na budovy

Zdroj: Flickr; autor: paspog

Komisár Günther Oettinger po neformálnom stretnutí európskych ministrov pre energetiku (7. septembra) vyhlásil, že v tomto roku predstaví nový akčný plán energetickej efektívnosti. Preskúmanie starého plánu bolo pôvodne ešte v agende predošlej Komisie.

Aby sa dosiahol cieľ o 20 % efektívnejšieho využívania energie do roku 2020, najprv sa musí EÚ dohodnúť na konkrétnych krokoch, ktorými prispejú jednotlivé členské štáty a sektory, povedal komisár. Ministri sa pri diskusii dotkli niektorých sektorov, ktoré majú potenciál pre šetrenie a zhodli sa, že najdôležitejším prispievateľom by mohli byť budovy.

„V energetickej efektívnosti je stále veľa cieľov, ktoré budú napĺňané, a tiež veľa cieľov, ktoré si v budúcnosti stanovíme,“ povedala Freya Van den Bossche, flámska ministerka pre energetiku. Tvrdí, že EÚ by nebola schopná splniť ciele 2020 bez prijímania nových opatrení.

Tieto nové opatrenia môžu zahŕňať právne záväzné úlohy pre každý členský štát, podobne ako tomu bolo v prípade smernice o obnoviteľnej energii. Komisár však vyhlásil, že navrhne záväzné povinnosti len v prípade, že súčasné dobrovoľné ciele sa budú do budúcnosti javiť ako nedostatočné.

Podľa ministrov sú inovácie v technológiách a Európsky strategický plán pre energetické technológie (SET) kľúčovými prvkami, ak chce byť EÚ v budúcnosti svetovým technologickým lídrom. Spomenuli aj sieť inteligentných miest, ktoré boli súčasťou už  predošlého konceptu plánu ako jeden zo spôsobov ako predstavovať nové technológie.

Komisia intenzívne pracuje

Podľa Oettingera bude jeho oddelenie v najbližších mesiacoch intenzívne pracovať na príprave konceptov, ktorými sa podrobne bude zaoberať summit EÚ 4. februára. Ten bude venovaný energetike.

Jeden z týchto konceptov bude novým balíčkom energetickej infraštruktúry a konkretizovaný by mohol byť podľa Oettingera v budúcich týždňoch. Prisľúbil, že sa do európskej plynovej a elektrickej siete zavedú rovnaké štandardy ako majú európske diaľnice alebo európsky vzdušný priestor.

Ministri ďalej diskutovali o financovaní veľkých investícií do novej infraštruktúry, prepojení a inteligentných sietí, ktoré sú potrebné pre rozvoj modernej celoeurópskej siete.

„Je nutné, aby sme úzko spolupracovali s priemyslom a finančnými inštitúciami v kontexte nevyhnutných investícií,“ povedal Paul Magnette, belgický minister pre klímu a energetiku.

Ministri tiež vyzdvihli lepšie zosúladenie plánovaných a odsúhlasených procedúr ako spôsob zatraktívnenia projektov infraštruktúry pre súkromných investorov, dodal belgický politik.

Pozície

Združenie 19 environmentálnych a spoločenských firiem a mimovládnych organizácií naliehalo na ministrov energetiky, aby výrazne zvýšili snahu o zastavenie plytvania  energiami na európskej úrovni.

Pred neformálnym stretnutím ministrov sa stretli s belgickým ministrom Magnetteom, aby vyslovili svoje obavy z toho, že EÚ nedosiahne svoje ciele v energetickej efektívnosti a z toho vyplývajúce benefity bez silných politických záväzkov.

„Potrebné sú najmä dodatočné a špecifické finančné schémy a mechanizmy dodávok, lepšia profesionálna príprava a informovanosť verejnosti, korektná implementácia a presadzovanie existujúcich a budúcich politických nástrojov a tiež prijatie špecifických záväzných cieľov,“ píšu v svojom vyhlásení.

„Ak má mať EÚ aspoň šancu splniť cieľ 20 % zvýšenia energetickej efektívnosti do roku 2020 je nevyhnutné dať súvisiacim opatreniam vyššiu politickú prioritu. Výsledkom budú nižšie účty za energie pre spotrebiteľov – s potenciálnou úsporou až 78 mld. eur ročne, vytvorenie miliónov kvalitných pracovných miest a značná podpora nových inovácií v nízko-uhlíkovom priemysle a službách,“ povedal Tony Long, riaditeľ Kancelárie WWF pre európsku politiku.

„Združenie podporuje snahu belgického predsedníctva zvýšiť dôležitosť energetickej efektívnosti a zabezpečiť, aby sa prijali rozhodnutia v Rade a iných európskych inštitúciách, ktoré by pomohli európskym firmám dostať sa na čelo v globálnom zápase o inovatívne a udržateľné riešenia a produkty“, povedal Luigi Meli, generálny riaditeľ CECED.

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC zdôraznila potrebu tvoriť politiky energetickej efektívnosti spôsobom, aby sa nevylúčili zraniteľné skupiny z možnosti šetrenia energií.

Generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens, ktorá rečnila na neformálnom stretnutí, kritizovala iniciatívy EÚ, ktoré majú síce podporovať záujmy spotrebiteľov energie no neprinášajú im konkrétne výhody. Tvrdí, že spotrebitelia nebudú vedieť ako šetriť energiu, pokiaľ im dodávatelia nebudú posielať správne a zrozumiteľné účty a nenastavia transparentné ceny a riadne procesy vybavovania sťažností.

Ďalšie kroky

  • koniec 2010: Komisia predstaví nový Akčný plán energetickej efektívnosti
  • 4. február 2011: Európska rada venovaná energetike
  • do roku 2020: cieľ EÚ o 20 % efektívnejšie hospodárenie e energiami