EÚ skúma kúpy európskych rafinérií Rusmi

Odvetvie spracovania ropy v Európe oslabila kombinácia vysokých cien ropy , slabého dopytu a nízkych marží. Veľa spoločností odpredalo zložky zamerané na spracovanie ropy, ktoré následne poskupovali Rusi.

Napríklad ruský Lukoil vlastní rafinérie v Taliansku, Holandsku, Bulharsku a Rumunsku. Viacero rafinérií vlastní prostredníctvom dcérskej spoločnosti, Gazprom Neft, aj Gazprom.

Očakáva sa, že Európska komisia v správe vypracovanej pred júnovým summitom lídrov EÚ, zverejní svoju víziu, ako zlepšiť bezpečnosť dodávok energie v reakcii na krízu na Ukrajine, cez ktorú priteká do EÚ zhruba polovica ruského plynu.

Okrem iného sa v správe hovorí aj o potrebe starostlivo sledovať vlastnícke presuny v európskych rafinériách v prospech ruských spoločností.

"Odvetvie spracovania ropy je v kombinácii so závislosťou na ruskej rope a rastúcim vplyvom ruských hráčov, náchylné k politickým zásahom," hovorí sa v návrhu stratégie Európskej komisie o energetickej bezpečnosti EÚ do ktorej nahliadla agentúra Reuters.

Podiel ruského plynu na spotrebe plynu v EÚ je 27 %, pri rope je to približne tretina, hovorí Komisia.

Medzinárodná energetická agentúra uvádza, že čo sa týka dovozu rafinérskych výrobkov, USA predbehli Rusko a stali sa najväčším dovozcom do Európy. V tomto roku sa síce Rusko dostalo pred USA, ale to spôsobili sezónne údržby zariadení v USA.

V otázke dodávok plynu predstavuje pre EÚ najväčšiu hrozbu spor medzi Kyjevom a Moskvou. Moskva pohrozila, že môže prerušiť dodávky plynu na Ukrajinu, čo môže mať dôsledky aj pre EÚ.

Niečo podobné v prípade dodávok ropy nehrozí, pretože Rusko nemá dostatočnú kapacitu na to, aby spracovalo ropu, ktorú vyprodukuje a spolieha sa preto na rafinérie v EÚ, hovorí Komisia.

Komisia posudzuje “všetky aspekty“ energetickej bezpečnosti, vrátane rafinácie, povedal generálny riaditeľ pre energetiku v Európskej komisii, Dominique Ristori.

„Naším hlavným záujmom bude zvýšiť pripravenosť na nadchádzajúcu zimu," povedal na okraj konferencie o rafinérskom priemysle EÚ.

Očakáva sa, že Komisia vyzve členské štáty, aby zhodnotili svoju zraniteľnosť voči akejkoľvek kríze v zásobovaní a dopĺňali vlastné zásoby.

Komisia sa dlhodobejšie snaží zvýšiť efektivitu pri využívaní palív a zintenzívniť používanie elektromobilov a alternatívnych pohonných hmôt, ako sú biopalivá.