EÚ stráca zelené pracovné miesta, celosvetovo pribúdajú

EÚ chce byť svetovou jednotkou vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a zelených technológií. V rámci svojej novej energetickej politiky podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vo februári predstavil opatrenia, vďaka ktorým by euroblok mal dobehnúť ostatné krajiny.

Európski lídri v októbri minulého roka stanovili cieľ zvýšiť do roku 2030 podiel OZE na celkovej spotrebe energie až na 27 percent. Tento cieľ je však záväzný iba na európskej úrovni a nevytvára tlak na členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia.  

Posledné údaje Agentúry pre OZE dokonca naznačujú, že EÚ v roku 2013 stratila približne 50 000 pracovných pozícií v oblasti zelených technológií. Najväčší úbytok zaznamenali fotovoltaici, kde došlo k poklesu až o 35 percent.

Autori prehľadu sa domnievajú, že za stratou sa skrývajú najmä „prudký pokles celkových investícií, ako aj nepriaznivé politické podmienky.“

Investície do OZE sektora v EÚ v minulom roku rástli len minimálne a to napriek celkovému oživeniu ich financovania v Číne a USA. Svetové investície, podľa údajov Environmentálneho programu OSN, vyskočili až na 290 miliárd eur, čo predstavuje navýšenie o približne 17%.

Komisia tvrdí, že aj napriek tomu má EÚ dvakrát toľko pracovných miest v OZE sektore, ako je svetový priemer. V rokoch 2008 až 2013 zamestnanosť v zelenom odvetví narástla až o 43 percent a to aj napriek finančnej kríze.

Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu však poukázala, že až 70% všetkých pracovných pozícií v EÚ spojených s OZE sektorom sa nachádzajú len v piatich členských štátoch a to v Nemecku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Taliansku a Španielsku.

Koncept Energetickej únie, ktorý vo februári predstavil slovenský eurokomisár Šefčovič predpokladá, že vývoz technológií na rýchlo sa rozvíjajúce trhy v Ázii a Afrike vytvorí ďalšie potrebné pozície.

Mimovládny sektor sa však domnieva, že za poklesom pracovných pozícií sú najmä zmeny v podporných schémach, ktoré „olúpili investorov o potrebnú istotu.“

„Niekoľko členských štátov sa rozhodlo plávať proti globálnemu prúdu a brániť rozvoju sektora neustálymi zmenami a retroaktívnym znižovaním podpory,“ myslí si koordinátor politík OZE zo združenia Climate Action Network Europe Jean-Francois Fauconnier.

„Nová správa Agentúry pre OZE ukázala, že zelený priemysel rastie dych berúcou rýchlosťou, vytvára pracovné pozície a posilňuje ekonomiky na celom svete. Bez silného regulačného rámca ale EÚ bude aj naďalej zaostávať za Čínou a USA,“ varoval Fauconnier.

Hovorca Európskej asociácie veternej energie Oliver Joy sa domnieva, že EÚ musí urýchlene prijať reformu systému  a uistiť sa, že členské štáty budú napĺňať stanovený 27 % cieľ. Ďalšia reforma by mala pripraviť prenosové siete na lepšiu integráciu OZE do systému.