EÚ varuje pred nedostatkom zemného plynu v Poľsku

www.exponent.com

Zmluva o zvýšení dodávok ruského plynu do Poľska a jeho prepravy do Nemecka plynovodom Jamal bola dohodnutá už minulý rok. Kvôli obavám z porušovania európskeho práva však ešte nebola podpísaná.

Jej tzv. „územná klauzula“ (territoriality clause) zakazuje Poľsku predávať potenciálny nadbytočný ruský plyn ostatných krajinám. Komisia preto Poľsko obvinila, že zdražovaním plynu na svojom území diskriminuje firmy ostatných členských štátov Únie.

Plynovod Jamal na viac prevádzkuje spoločnosť EuRoPolGaz, ktorú  vlastní poľský plynárenský monopol PGNiG a ruský Gazprom, ktorý vďaka tejto skutočnosti môže podľa zmluvy až do roku 2045 plynovod využívať za nižší poplatok ako konkurenti.

Toto porušenie úniových pravidiel nenarušuje iba konkurencii a teda práva spotrebiteľov, ale tiež energetickú bezpečnosť. Tým, že Poľsko kladie ostatným firmám prekážky v dovoze plynu na svoje územie, sa zvyšuje nebezpečenstvo pre prípad, že dôjde k výpadku dodávok z Ruska.

Pred „územnou klauzolou“ odborníci už mnohokrát varovali. Rusko ju zahŕňa do bilaterálnych zmlúv o dodávkach plynu členskými štátmi. Narušuje tým jednotný vnútorný trh EÚ, keď predáva plyn jednotlivým štátom za rozdielnu cenu v duchu stratégie „rozdeľ a panuj“.

Trojmesačná plynová núdza?

„Môže sa stať, že od polovice októbra bude v Poľsku nedostatok plynu, ale ako viete, snažíme sa svoju legislatívu v tejto oblasti zlepšiť,“ povedala novinárom Marlene Holzner, hovorkyňa Európskej komisie pre energetiku.

„Nehovoríme o celej zime. Pokiaľ vieme, jedná sa o obdobie od polovice októbra do decembra. Hovoríme iba o niektorých hodinách, kedy by dopyt dosahoval vrchol. Pochopiteľne pracujeme s poľskou vládou na možných scenároch a ich riešeniach,“ uviedla hovorkyňa.

Varšava s Moskvou povedú dlhšie rozhovory cez víkend a v nasledujúcom týždni, aby sa pokúsili upraviť zmluvu do takej podoby, ktorá by zodpovedala pravidlám EÚ. Odborníci Európskej únie budú na rokovaniach asistovať ako poradcovia. Je to tak prvý krát, kedy sa Únia zapája do poľsko-ruských energetických rozhovorov.

Komisia očakáva, že by Poľsku v prípade nedostatku plynu z Ruska pomohli ostatné štáty EÚ.

„Požiadali sme štáty so zásobami plynu, či by mohli niekoľko mesiacov pomôcť,“ povedala Holzner.

V dohode je zahrnutých 10 mld. metrov kubických ruského plynu, ktoré sa Gazprom zaväzuje Poľsku dodávať ročne až do roku 2037 a jej súčasťou sú i dodávky plynu, ktoré majú cez Poľsko plynovodom Jamal pokračovať ďalej do Európy.

Komisia uviedla, že dohoda musí rešpektovať úniové pravidlá, podľa ktorých nemôže byť plynovod vo vlastníctve iba poľských a ruských firiem PGNiG a Gazprom.

Poľsko dováža z Ruska 65 až 70 % svojej celkovej ročnej spotreby – 14 mld metrov kubických a je tak na dodávkach ruskej suroviny silne závislé.

(EurActiv s Reuters)