EÚ začala vyšetrovanie E.ON a Gaz de France

Krátka správa

Podozrenia z delenia trhu sa týkajú najmä dodávok zemného plynu cez plynovod MEGAL, ktorého sú firmy spoločným vlastníkom. Podľa odborníka z Európskej komisie je MEGAL „jediným plynovodom, ktorým putuje ruský plyn do Francúzska“.

Európska komisia naznačila, že protikartelové vyšetrovanie sa „zameria na možnú dohodu alebo zaužívanú prax medzi E.ON a Gaz de France na vzájomné zabránenie vstupu druhej firmy na svoj domáci trh, a to dokonca aj po liberalizácii európskych  trhov s plynom“, ktoré sa udialo v júli 2004.

Vyšetrovanie bolo zahájené po tom, čo úradníci z Komisie podnikli minulý rok raziu v oboch firmách.

Podľa osoby zodpovednej za protikartelovú oblasť v EÚ neexistuje termín na ukončenie vyšetrovania, pretože jeho dĺžka bude závisieť od komplexnosti prípadu a rozsahu spolupráce s E.ON a Gaz de France. Podľa európskych pravidiel môžu firmy čeliť v takomto prípade pokutám až do 10 % ich ročného obratu.

EÚ, ktorá je znepokojená svojou rastúcou závislosťou na ruskom plyne, sa snaží diverzifikovať dopravné cesty a zvyšovať dovoz od iných producentov, akými je napríklad Alžírsko a Katar.

Francúzsko sa kvôli svojmu odporu k otvoreniu trhu s energiami širokej konkurencii  a odmietnutiu vzdať sa svojho regulovaného systému cien, ktoré sú pod trhovou úrovňou, ocitlo pod zvýšenou pozornosťou Bruselu.

Európska komisia plánuje navrhnúť ďalšiu liberalizáciu európskych trhov s plynom v septembri tohto roku.