EÚ zvažuje otvorenie trhu s biopalivami

Tankovať biopalivá? (creativecommons.org)

Pozadie

Európski lídri sa na marcovom summite EÚ v rámci stratégie znižovania závislosti EÚ na dodávkach ropy a boja s klimatickými zmenami dohodli na minimálne 10%-nom podiele biopalív na celkovej spotrebe palív v rámci dopravy, ktorý bude záväzne dodržiavať každý členský štát.

Doprava je zodpovedná za približne jednu tretinu emisií CO2 v EÚ, pričom skoro výlučným zdrojom energie pre cestné vozidlá je ropa.

EÚ považuje biopalivá, ktoré sú „uhlíkovo neutrálne“, za jedinú skutočnú „zelenú“ alternatívu voči rope. Zverejnené štúdie o vytváraní väčšieho množstva skleníkových plynov z biopalív ako z konvenčných palív, po započítaní celkových emisií z poľnohospodárstva, transportu a spracovania počas procesu ich výroby, však vzbudili značné množstvo pochybností o skutočnom prínose biopalív.

Okrem toho sa ozývajú niektoré hlasy odborníkov, ktorí sa obávajú, že zvýšenie produkcie biopalív prispeje k strate biodiverzity a potravinovému nedostatku hlavne v rozvojových krajinách pri zvážení množstva pôdy, ktorá bude potrebná na nahradenie  benzínu ako palivového zdroja v dostatočnej miere.

Otázky

Európsky komisár pre obchod Peter Mandelson na medzinárodnej konferencii o biopalivách, ktorú dňa 5. a 6. júla usporiadala Komisia, varoval, že bez zvýšenia dovozu biopalív z krajín ako Brazília sa EÚ nepodarí splniť svoj záväzok, aby sa biopalivá podieľali desiatimi percentami na celkovej spotrebe palív v doprave.

Na konferencii sa zúčastnil aj brazílsky prezident Lula Da Silva, ktorý svojou účasťou nadviazal na deň predtým konajúci sa prvý historický summit EÚ a Brazílie.

Mandelson vyhlásil: „Európa by mala byť otvorená akceptovať, že budeme dovážať väčšiu časť našich biopalivových zdrojov. Určite by sme nemali zvažovať podporovanie produkcie biopalív so zníženým uhlíkovým výkonom v EÚ, ak môžeme dovážať lacnejšie a čistejšie biopalivá. Nacionalizmus v oblasti zdrojov nám neprináša nijaký zvláštny úžitok ani v iných odvetviach akou je energetická politika – biopalivá nie sú výnimkou.“

V súčasnosti sú biopalivá ako etanol zaradené medzi poľnohospodársky tovar a tešia sa relatívne vysokej colnej ochrane v Európe s cieľom podpory rozvoja trhu s biopalivami a ochrany európskych farmárov pred zahraničnou konkurenciou.

Zo slov viacerých členov Komisie, ktorí prezentovali svoj názor na konferencii, vyplynulo, že za súčasného stavu, keď nie je v Európe k dispozícii dosť pôdy na produkciu dostatočného množstva palív a krmiva, bude musieť EÚ viac pootvoriť dvere dovozom z tretích krajín. Komisári vidia riešenie v dosiahnutí multilaterálnej dohody na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), alebo prostredníctvom dvojstranných dohôd, medzi ktoré môžeme zaradiť aj dohodu o strategickom partnerstve medzi EÚ a Brazíliou zo 4. júla.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a brazílsky prezident Lula Da Silva zdôraznili, že otvorením európskeho trhu by získali aj rozvojové krajiny, ktoré sú v súčasnosti hlavnými producentmi biopalivových plodín ako cukrová trstina a kukurica.

Krajiny EÚ ako Francúzsko, ktoré tvrdo odmietajú výzvy z rozvojových štátov a z USA na zníženie farmárskych ciel v EÚ s cieľom dosiahnuť globálnu dohodu na pôde WTO, sa s najväčšou pravdepodobnosťou postavia proti akémukoľvek otváraniu európskeho trhu v tejto oblasti.

Pozície

Eurokomisár pre obchod Peter Mandelson povedal, že je presvedčený, že rozvojové krajiny by napokon získali na zväčšovaní svojej biopalivovej produkcie: „Veľa rozvojových krajín uvoľnilo svoje poľnohospodárske kapacity a získalo skutočnú komparatívnu výhodu v produkcii. Majú takisto klimatický a pôdny profil, ktorý vyhovuje vysokoenergetickým biopalivám. Taktiež zdôraznil, že rozvoj takéhoto trhu „musí byť obmedzovaný v závislosti na stave životného prostredia“.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil, že nový trh s biopalivami „by nemal slúžiť záujmom bohatých (ktorí vlastnia autá), ale aj záujmom chudobnejších národov“. Zároveň dodal: „Je pravda, že cena základných potravín stúpa a má to potenciálny dopad na potravinovú bezpečnosť pre najchudobnejších vo svete. To by však malo byť vykompenzované prínosmi zo zlepšovania podmienok v obchode s poľnohospodárskymi produktmi, čo poskytne rozvojovým krajinám príležitosť produkovať viac.“

Brazílsky prezident Lula Da Silva poukázal na fakt, že v jeho krajine bolo viac ako 6 miliónov pracovných miest vytvorených vďaka rozvoju trhu s biopalivami. Ďalej zdôraznil: „Toto nie je výber medzi potravinami a energiou.“ Dodal, že v Brazílii „pestovanie cukrovej trstiny nevytláča, ani neznižuje produkciu potravín“.

Predstavitelia európskych farmárov však na základe argumentácie dopadu na životné prostredie v rozvojových krajinách odmietajú myšlienku otvorenia európskeho trhu voči dovozom lacnejších biopalív.

Ďalšie kroky

  • 5.-6. júl 2007: Medzinárodná konferencia o biopalivách