EURACTIV Podcast | Zelená regionálna energetika na Slovensku

Slovenská republika sa zaviazala plniť klimatické ciele, nevyhnutné na odvrátenie krízy globálneho ekosystému. Predpokladom ich napĺňania je udržateľná energetická politika na regionálnej a lokálnej úrovni.

Na vytváranie modernej regionálnej a miestnej energetiky, založenej na faktoch a vedeckom poznaní, potrebujeme odborné, technické a finančné kapacity, ktoré dnes až na výnimky neexistujú.

Štúdia s názvom ,,Zelená lokálna energia – cesta pre Slovensko” mapuje súčasný stav a navrhuje opatrenia pre štát, vyššie územné celky a miestne samosprávy, ktoré vytvoria predpoklady na vznik udržateľnej regionálnej a lokálnej energetiky na báze maximálnej možnej sebestačnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

V diskusii sa zúčastnili:

  • Karol Galek, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Roman Havlíček, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA
  • Milan Ftáčnik, Univerzita Komenského v Bratislave

Úvodné slovo:

  • Robert Žanony, Friedrich-Ebert-Stiftung

Moderátor:

  • Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

 

 

Podcasty EURACTIV Slovensko nájdete na platformách:

Soundcloud

Apple podcasty

Google podcasty

Spotify

PodBean

Sticher

CastBox

Overcast