Európa investuje do zelenej energie v Mongolsku

mongolsko veterná energia

Púšť Gobi v Mongolsku. Foto: Pixabay

Veterný park Sainshand bude stáť v púšti Gobi, asi 460 kilometrov od hlavného mesta Ulanbátár.

Bude to tretí súkromný veterný park v Mongolsku.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) spolu s ďalšími medzinárodnými investormi prisľúbila 100 miliónov euro na financovanie projektu.

Do energetického mixu Mongolska by mal prispieť výkonom 54 megawattov (MW).

Plánuje sa 25 veľkých turbín, ktoré znížia produkciu emisií o 200 tisíc ton. Stavba sa má začať koncom leta a ukončenie je naplánované na budúci rok.

Dobré podmienky

Prípravné práce trvali tri roky. Zahŕňali hĺbkovú štúdiu uskutočniteľnosti, či je oblasť vhodná na zachytávanie veternej energie.

Mongolsko má na veľmi dobré predpoklady, vietor v priemere dosahuje rýchlosť medzi 7 a 8,5 metrov za sekundu. Vláda ešte v roku 2007 schválila základný regulačný rámec pre obnoviteľné zdroje ako aj výkupné ceny.

„Mongolsko a Európska únia sú signatármi Parížskej klimatickej dohody. Veterný park Sainshand je dôkazom blízkeho partnerstva Európy a Mongolska v snahe znižovať emisie uhlíka cez obnoviteľné zdroje,“ povedal veľvyslanec EÚ s pôsobnosťou pre Mongolsko Hans-Dietmar Schweisgut.

Mongolské ministerstvo energetiky vo svojej cestovnej mape pre rozvoj veternej energie predpokladá, že sa  obnoviteľné zdroje energie sa stanú jedným z najdôležitejších energetických zdrojov do roku 2020, kedy by sa mal podieľať na pokrývaní 20 % energetickej spotreby krajiny.

V roku 2015 sa obnoviteľné zdroje podieľali na celkovej kapacite len 7,9 %. Vláda iniciatívne prijala cieľ 20 % do roku 2020 a na 30 % do 2030.

Ciele pre veternú energiu sú 10 a 15 % na konci každej dekády. Cestovná mapa tvrdí, že veterný potenciál Mongolska je na úrovni 1,1 TW.

Európska investičná banka sa na investičnom stimule podieľa 40 miliónmi eur. V tlačovom vyhlásení uvádza, že cíti záväzok „podporovať investície v Ázii súvisiace s klimatickými opatreniami a preto rada podporí rozvoj veternej energie, ktorá predstavuje alternatívu k využívaniu uhlia.“

Európska investičná banka je bankou EÚ, vlastnia ju členské štáty EÚ a zastupuje ich záujmy.  Nevytvára zisk, je však najväčším svetovým multilaterálnym veriteľom. Zameriava sa na rozvojové a klimatické investície