Európa sa v najbližšej dobe musí spoliehať na ruský plyn

„V krátkodobom horizonte má Európa z pohľadu diverzifikácie dodávok zemného plynu veľmi málo možností," povedala na konferencii Offshore Northern Seas 2014 v nórskom Stavangeri výkonná riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Maria van der Hoeven.

V blízkej budúcnosti budeme podľa nej ruský plyn v Európe stále potrebovať.

Zhruba tretina dodávok zemného plynu v Európe pochádza z Ruska, pätina dodávok je z Nórska, medzi ďalšie kľúčové zdroje patrí skvapalnený zemný plyn, ktorý v Európe produkujú Holandsko a Spojené kráľovstvo, priblížila súčasnú situáciu výkonná riaditeľka IEA.

Treba lepšie využívať existujúcu infraštruktúru

„Ak to chcete zmeniť a diverzifikovať, potrebujete čas. Nemôžete to urobiť cez noc," povedala.

„Musíte investovať tak do infraštruktúry, ako aj do vzťahov s ostatnými dodávateľmi,“ pokračovala.

Európa musí podľa nej uviesť do života svoju energetickú stratégiu a platiť viac za plyn, ak chce zlepšiť bezpečnosť dodávok a znížiť svoju závislosť na Rusku.

28 krajín Európskej únie uvažuje o jednotnom trhu s energiami, ale politika je nejednotná, infraštruktúra málo rozvinutá a nie všetky vlády dodržiavajú jednotnú politickú líniu.

„Únia musí lepšie využívať existujúcu infraštruktúru, napríklad terminály na LNG, aj keby to malo zodvihnúť ceny, dodala Hoevenová. Kapacita LNG terminálov je momentálne využitá iba na 25%.

Produkcia plynu v únii má klesať

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v minulom roku predpovedala, že objem dodávok zemného plynu dovážaného v priebehu roka do únie sa do roku 2035 zvýši o 140 mld. metrov kubických na 450 mld. m3, pričom domáca produkcia plynu bude stále klesať.

Budúci významný export skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov do Európy „nie je podľa mňa veľmi realistická alternatíva, pretože tam ten objem plynu ešte nie je, a keď tam bude, tak bude mať svoju cenu," vysvetlila Van der Hoevenová.

Očakáva sa, že vývoz plynu z Nórska do Európy bude od roku 2020 postupne slabnúť.

Čím nahradiť chýbajúci objem

Chýbajúce dodávky by mohli byť nahradené plynom z Azerbajdžanu a Kurdistanu, LNG z USA, východného Stredomoria a Afriky a prípadne aj bridlicovým plynom vyprodukovaným v Európe.

Veľmi pravdepodobné však je, že Rusko si udrží a ešte viac posilní svoje postavenie významného dodávateľa zemného plynu do Európy.

„Ruský plyn zostane voči iným alternatívam konkurencieschopný a bude aj naďalej základným kameňom pre európske dodávky plynu," oznámila v správe z júna poradenská firma Wood Mackenzie.

Generálny riaditeľ najväčšej nórskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Statoil ASA, ktorá je kľúčovým dodávateľom zemného plynu do Európy, Helge Lund, dúfa, že spor s Ruskom sa podarí diplomaticky vyriešiť, čiastočne aj preto, že Európa je závislá na ruskom plyne.