Európa zaostáva s obnoviteľnými zdrojmi

Krátka správa

„Hoci bol rok 2006 dobrý“, v oblasti zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe, „dnes je jasné, že hranicu 12% podielu (do roku 2010) nedosiahneme“, tvrdí francúzska organizácia eurObserv ‘ER (Observatoire des énergies renouvelables’).

V správe o stave využívania obnoviteľných zdrojov v Európe za rok 2007 konštatuje značný pokrok v oblasti biopalív, biomasy a veternej energie. Súčasne však vyslovuje ľútosť, že „pokrok a napredovanie sú príliš pomalé na to, aby za štyri roky (od 2006) dokázali prekonať existujúce nedostatky“.

Stagnuje tiež výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Negatívom podľa správy tiež je, že pomalý pokrok nevyvažovala ani „žiadna reálna snaha o šetrenie energiou“.

„Od začiatku 21. storočia sa podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny pohyboval niekde medzi 13% a 15%, bez jasného trendu udržateľného zvyšovania.“

Do roku 2010 chce EÚ pritom vyrábať z obnoviteľných zdrojov 21% elektrickej energie. Podobne ako pri celkových 12% je to však nezáväzný cieľ – za jeho nedodržanie nehrozia žiadne sankcie. Návrh novej smernice o obnoviteľných zdrojov, ktorý 23. januára predložila Komisia na základe minuloročného rozhodnutia Rady, obsahuje už záväzný cieľ 20% podielu, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2020.

Najrýchlejšie rastie využívanie obnoviteľných zdrojov v Nemecku, ktorá správa vyzdvihla ako pozitívny príklad. Na krajinu pripadlo v roku 2006 až 43% z celkového nárastu podielu v celej EÚ.

Podobná správa, vydaná organizáciou Global Wind Energy Council, konštatuje, že minulý rok sa po prvý krát postavilo viac veterných elektrární mimo Európy, než v európskych krajinách. Hoci má Nemecko nainštalovaných stále najviac veterných turbín na svete, rýchlo ho dobiehajú Spojené štáty – vyrovnať sa mu môžu už koncom tohto roka. V tesnom závese za nimi je Španielsko, a potom India a Čína, ktoré tak predbehli mnohé bohatšie krajiny.