Europarlament kritizuje rusko-nemecký plynovod

Poľsko a pobaltské krajiny, ktoré protestujú proti stavbe plynovodu, dostali 8. júla podporu aj od Európskeho parlamentu. Veľká väčšina (542 za, 60 proti) podporila nelegislatívnu, iniciatívnu správu vypracovanú poľským europoslancom Marcinom Libickim. Obsahuje kritiku plánovanej stavby Severnej vetvy, 1220 kilometrov dlhého plynovodu, ktorý má ísť po dne Baltského mora.

Severná vetva (Nord Stream) je jedným z prioritných energetických projektov v Únii. Ak bude finálne schválený, stavby začnú v roku 2010 a skončia na jar 2011. Plynovod bude do Nemecka prinášať 55 miliárd metrov kubických plynu, ktorý môže byť distribuovaný ďalej do Európy.

Mapa: sieť plynovodov v strednej a východnej Európe
Zdroj: www.nord-stream.com

Libického správa uznáva, že plynovod môže byť dôležitý pre energetickú bezpečnosť Únie. varuje však, že dno Baltského mora je „mimoriadne citlivé“ na environmentálne poškodenia, ktoré môže spôsobiť kladenie obrovských oceľových, betónom zosilnených rúr. Objavili sa tiež obavy, že by sa pri stavbe mohla odpáliť nevybuchnutá munícia z čias druhej svetovej vojny.

Okrem environmentálnych výhrad sa Poľsku a pobaltským krajinám nepáči, že ich projekt obchádza. Strácajú tým poplatky za prevoz plynu.

Parlament vyzval Komisiu aby spracovala samostatné hodnotenie environmentálnych a geopolitických súvislostí projektu. Európska exekutíva však už skôr naznačila, že niečo také nie je v právomoci Únie. „Poviem to veľmi jasne. Komisia nemôže aktívne participovať na takomto špecifickom hodnotení“, povedal v januári komisár Stavros Dimas. Hodnotenie tak ostane v rukách jednotlivých krajín na základe Konvencie ESPOO, ktorou sa riadia analýzy cezhraničných environmentálnych dopadov.

Mapa: plynovod Nord Stream
Zdroj: www.nord-stream.com

Akékoľvek európske vyhodnocovanie odmieta aj konzorcium Nord Stream. Maartje van Putten, bývalá holandská europoslankyňa, ktoré reprezentuje konzorcium v Bruseli, povedala, že spoločnosť sa stará o „všetky detaily“ v súvislosti so zaistením bezpečnosti projektu a do hodnotiacej analýzy sama investuje asi 100 miliónov eur. Túto analýzu vypracováva dánska konzultačná firma Ramboll, výsledky majú byť známe v októbri.

Podľa europoslanca Árpáda Duku-Zólyomiho (EPP-ED) existuje v súvislosti s výstavbou veľa „zneisťujúcich faktorov“. Environmentálne riziká si podľa neho vyžadujú prípravu odborných štúdii s účasťou všetkých ôsmich zainteresovaných štátov, bez ktorých sa podľa neho nesmie začať plánovanie.

„Predbežný dvojstranný plán má aj jeden širší aspekt dotýkajúci sa európskej energetickej bezpečnosti, ktorý Únia nesmie ignorovať“. V súlade s uznesením o spoločnej politike EÚ v oblasti energetiky je účasť Komisie v tomto projekte podľa jeho slov nevyhnutná, najmä čo sa týka realizácie princípov energetickej solidarity v rámci Únie.

Za nesprávne označil to, že sa príprava projektu uskutočnila bez predchádzajúcej účasti pobrežných štátov. „Ide o plán týkajúci sa jednej tretiny členských štátov v oblasti environmentálneho rizika, ku ktorému dokonca existuje aj jednoduchšia, suchozemská verzia“, upozornil. Plánovanie by sa preto podľa jeho slov malo začať len po prihliadnutí na všetky uvedené stanoviská a záujmy Únie.