Europarlament podporil prísnejšie pravidlá dovozu nerastov z vojnových zón

Kinshasa

Pouličné nepokoje v konžskej Kinshase. FOTO-TASR/AP

Nariadenie na zastavenie financovania ozbrojených skupín prostredníctvom nákupu nerastov z konfliktných oblastí dnes odobril Európsky parlament (EP).

Legislatíva ukladá európskym dovozcom povinnosť preveriť si svojich dodávateľov. Nariadenie ešte musia schváliť členské štáty.

Zodpovedné budú štáty

Schválená legislatíva sa týka stredných a veľkých dovozcov cínu, volfrámu, tantalu a zlata, ktorí si musia skontrolovať svoju sieť dovozcov.

Cieľom je, aby zisky z predaja nerastov nesmerovali do rúk skupín vedúcich ozbrojené konflikty a porušujúcich ľudské práva.

Veľké firmy by mali zverejniť, akým spôsobom budú monitorovať, či ich dodávatelia dodržiavajú pravidlá. Na plnenie povinností dovozcov budú dohliadať zodpovedné orgány v členských štátoch. Účinnosť nových pravidiel bude pravidelne vyhodnocovať eurokomisia.

Vojny financujú nerasty

Od povinnosti kontrolovať dodávateľov budú oslobodení malí importéri, napríklad zubní lekári či klenotníci, pre ktorých by predstavovala neprimeranú administratívnu záťaž. Nové pravidlá sa tiež nebudú vzťahovať na dovoz recyklovaných materiálov.

Vedenie ozbrojených konfliktov je neraz financované ziskom z predaja surovín a nerastov, mnohokrát sa vo vnútroštátnych konfliktoch bojuje práve o ložiská nerastov alebo ropy. S nerastným bohatstvom, najmä s cenným koltánom, úzko súvisel napríklad konflikt v Konžskej demokratickej republike.

V súčasnosti je v Afrike 27 konfliktov, ktoré nejakým spôsobom súvisia s nerastnými surovinami.