Europoslanci chcú vodík z obnoviteľných zdrojov. Dopraviť ho majú plynovody

Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson na diskusii o Vodíkovej stratégii EÚ na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. EPA-EFE/OLIVIER HOSLET [EPA-EFE/Olivier Hoslet]

Podľa poslancov Európskeho parlamentu je hlavnou úlohou vodíka dekarbonizovať najznečisťujúcejšie odvetvia. Sú proti jeho výrobe z fosílnych zdrojov a vyzvali Európsku komisiu, aby zjednotila kritériá pre pôvod, označovanie a obchodovateľnosť vodíka vo všetkých členských štátoch.

Vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov je kľúčom k energetickej transformácii Európy. Len  obnoviteľný vodík môže trvalo udržateľným spôsobom prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality, tvrdia poslanci v správe.

Tá je je odpoveďou na vodíkovú stratégiu a stratégiu na integráciu energetických systémov, ktoré predstavila Komisia vlani v lete. Cieľom oboch dokumentov je prepojiť energetický sektor a tým posilniť konkurencieschopnosť Európy a dosiahnutie klimatických cieľov. Využitie vodíka má hrať kľúčovú úlohu pre dekarbonizácii sektorov, ktoré je ťažké elektrifikovať, ako je ťažký priemysel a nákladná doprava.   

Za prijatie správy hlasovalo 411 europoslancov, 135 bolo proti a 149 sa zdržalo hlasovania. Zákonodarci v správe zdôraznili, že vodík nie je v súčasnosti konkurencieschopný. Komisia a členské štáty by mali podľa nich podporiť rozvoj hodnotového reťazca a absorpciu obnoviteľného vodíka na trhu.

Slovensko chce vodík z obnoviteľných zdrojov a jadra

Investície do výskumu a vývoja vodíka budú výhodnejšie. Európski lídri odsúhlasili ich zaradenie medzi projekty spoločného európskeho záujmu. Niektoré štáty chcú podporu obmedziť len na vodík z obnoviteľných zdrojov.

Zjednotiť klasifikáciu

Podľa europoslancov je pre rýchly rozvoj vodíkových technológií ako aj trhu s vodíkom  nevyhnutné zjednotiť terminológiu, aby jasne rozlišovala medzi obnoviteľným a nízkouhlíkovým vodíkom. Za nízkouhlíkový vodík sa počíta napríklad vodík vyrobený z jadrovej energie alebo z plynu pri využití technológie zachytávania a uskladnenia uhlíka.

Obnoviteľný vodík je možné vyrábať z veternej, slnečnej a vodnej energie. Výroba vodíka z fosílnych palív by sa podľa europoslancov mala postupne ukončiť. To by sa malo vzťahovať aj na dovážaný vodík, aby sa zabránilo úniku uhlíka, uvádza správa europarlamentu.

Zelený, modrý, či nízkouhlíkový vodík?

V dekarbonizácii dopravy i uhlíkovo intenzívneho priemyslu chce EÚ stavať aj na využívaní vodíkových technológií. Členské krajiny diskutujú, aké technológie výroby vodíka podporovať z verejných peňazí.

Slovenský europoslanec Michal Wiezik (Spolu, EPP) upozornil, že hoci vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov sa perspektívne javí ako palivo budúcnosti, tak ako pri všetkých nových zdrojoch energie je potrebné dobre poznať všetky dosahy jeho výroby a využívania.

„Vieme, že vodík je možné vyrobiť z fosílnych palív, biomasy či elektrolýzou vody, no to sú veľmi odlišné rámce nielen z hľadiska ceny, ale najmä z hľadiska dosahov na klímu a biodiverzitu,” uviedol. Spresnil, že je za plné napojenie výroby vodíka na čisté obnoviteľné zdroje energie a za jeho získavanie bezuhlíkovým spôsobom.

„Hľadáme možnosti, ako zvýšiť využívanie vodíka. Ak sa bude vyrábať bezuhlíkovo, do istej miery môže slúžiť ako úložisko prebytočnej energie,” vysvetlil. Vodík by tak podľa neho pomohol uskladniť energiu z vetra.

Využitie vodíka vidí najmä v priemysle a doprave. Súčasný stav je podľa neho o tom, či pokračovať vo výrobe vodíka z fosílnych palív alebo sa zamerať na podporu a zlacnenie jeho výroby bezemisným spôsobom. Možnosti výroby „zeleného” vodíka na Slovensku sú podľa neho dosť obmedzené, viac ako veterné parky a fotovoltiku Slováci využívajú biomasu, kde však treba komplexne zhodnotiť všetky dosahy, lebo používanie biomasy má priamy dosah na životné prostredie.

„Ak chce Slovensko rozvíjať vodíkovú stratégiu, tak by sa malo zamyslieť, z akých obnoviteľných zdrojov bude vodík vyrábať,” dodal.

Len určité sektory

Správa tiež požaduje posúdenie možnosti opätovného využitia existujúcich plynovodov na prepravu a podzemné uskladnenie vodíka. Akákoľvek plynárenská infraštruktúra, ktorá má fungovať v budúcnosti, musí byť kompatibilná s čistým vodíkom,” zdôrazňujú europoslanci.

Verejné politiky na povzbudenie dopytu po vodíku by sa mali zamerať na odvetvia, v ktorých je jeho využitie konkurencieschopné alebo ktoré nemôžu byť dekarbonizované inými technologickými riešeniami, najmä priemysel, letecká, námorná a ťažká doprava.

Ďalší slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS, Renew Europe) v tejto súvislosti pripomenul, že „vodík nie je všeliek” a sú oblasti, kde sa ho oplatí využiť, a iné, kde je zbytočný.

„Výrobcovia áut správne rozhodli, že budúcnosťou sú elektrické autá a nie vodíkové autá,” opísal situáciu. Dodal však, že v ťažkom priemysel môže mať vodík väčšie využitie, a aj preto by podpora a nová infraštruktúra mala smerovať tam, kde vodík môže priniesť pozitívne výsledky. Zdôraznil, že nemá zmysel vyrábať vodík za použitia fosílnych palív a trend je znižovať tento spôsob výroby a nahrádzať ho obnoviteľnými zdrojmi energie.

Pri rozvoji vodíka ráta Komisia s plynárenskou infraštruktúrou

Krátkodobé využitie plynu ako prechodového paliva a zároveň masívne investície do zeleného vodíka sú základné piliere Vodíkovej stratégie EÚ. Nechať obe možnosti otvorené je príliš nákladné, upozorňuje bruselský think-tank.

Rozvoj vodíka zohrá významnú úlohu pri ochrane životného prostredia, myslí si poslanec europarlamentu Ivan Štefanec (KDH,EPP).

„Vidíme v tom veľkú príležitosť pre uplatnenie nových technológií pri znižovaní emisií skleníkových plynov,” skonštatoval. Zároveň upozornil, že pri podpore vodíka, do ktorého pôjdu nemalé investície, treba dbať na „technologickú neutralitu”, čiže aby sa nezvýhodňovala jedna technológia na úkor druhej.

„Nechceme, aby sa všetky prostriedky sústredili napríklad len na solárnu energiu, na vodík alebo len na rozvoj nových spaľovacích motorov. Všetky technológie musia byť neutrálne,” uviedol poslanec. Podľa neho je však vodík technológiou budúcnosti a určite si aj na Slovensku nájde dôležité miesto v energetickom mixe.