Europoslanci dali zelenú reforme trhu s uhlíkom

Autor: Paul, Zdroj: Freedigitalphotos.net

Európsky parlament schválil návrh na začatie reformy európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) už v roku 2019. Odstránil tak poslednú veľkú prekážku pred tým, aby sa návrh stal novou smernicou.

Cena emisných kvót, ktorá sa momentálne pohybuje na 7,5 eura za tonu CO2 sa po hlasovaní výrazne nezmenila, pretože rozhodnutie bolo viac menej očakávané.

Diskusie o začiatku tzv. stabilizačnej rezervy, ktorá má odstrániť prebytky emisných kvót a vytvoriť flexibilnejší  systém, ktorý by reagoval na trhové zmeny sa vedie už niekoľko mesiacov.

Generálny riaditeľ klimatického oddelenia Európskej komisie, Jos Delbeke, naznačil, že rezerva „stiahne“ z trhu približne prebytočných 1,6 miliardy kvót.

Text návrhu, ktorý Parlament konzultoval aj s Radou ministrov europoslanci schválili 495 hlasmi za, 158 proti. 49 členov sa hlasovania zdržalo.

Ivo Belet, ktorý bol spravodajom pripravovanej reformy,  hlasovanie označil za „veľmi dôležitý krok“ na posilnenie dôveryhodnosti EÚ pred klimatickými rozhovormi v Paríži. „Grécka kríza je tak naliehavá, že odsúva všetko ostatné bokom. Životné prostredie však počkať nemôže,“ povedal v rozprave.

Reformu musia ešte formálne odsúhlasiť členské štáty. Očakáva sa, že Poľsko, ktorého ekonomika je do značnej miery závislá na uhlí sa poslednýkrát pokúsi vyjadriť svoj nesúhlas. V minulosti presadzovalo posunúť začiatok reformy až na rok 2021 tak, ako to pôvodne navrhovala Komisia.

Priemysel požaduje ochranu

Obavy vyjadrili aj energeticky náročné odvetvia ako je chemický, sklársky či hutnícky priemysel. Reforma by podľa Komisie mohla zvýšiť cenu uhlíka až na 30 eur za tonu, čo pre stagnujúci európsky priemysel predstavuje značné náklady. Ohrození sú najmä presunom výroby do oblastí s nižšími environmentálnymi štandardmi.

„Vítame, že do znenia návrhu bola zakomponovaná aj ochrana konkurencieschopnosti priemyslu EÚ, ako aj ochrana pred presunom výroby. Nemôžeme však skončiť pri slovách, pretože táto reforma zvýši ceny uhlíka a elektrickej energie a to ešte predtým, ako nadobudnú účinnosť dodatočné opatrenia proti presunu výroby, ktoré sú naplánované na rok 2021,“ povedal generálny riaditeľ záujmového združenia EUROFER Axel Eggert.

„Dosiahnuť zníženie emisií CO2 je pre energeticky náročný priemyselné odvetvia náročnou úlohou a vyžaduje si významné investície,“ povedal europoslanec Ivo Belet.  

„Musíme pre tieto spoločnosti zabezpečiť dostatočné záruky, aby sme im zabránili v delokalizácii svojich výrobných kapacít do krajín mimo EÚ, ktoré majú menej prísne klimatické pravidlá,“ dodal s tým, že ochrana priemyslu bude kľúčovým prvkom reformy systému obchodovania s emisiami, ktorú Komisia predstaví už na budúci týždeň.

Zástupcovia spoločnosti Dow Chemical tvrdia, že energeticky náročné odvetvia, ktoré spĺňajú tzv. benchmarky (referenčné hodnoty) musia aj naďalej dostávať 100 percent bezplatných kvót.

Komisia pri prideľovaní bezodplatných kvót využíva porovnávací systém, pričom 100 percent emisií získa 10 percent najefektívnejších prevádzok. Ostatné spoločnosti si musia emisie dokúpiť prostredníctvom ETS sytému.

Reforma trhu, prehodnotí súčasný systém prideľovania kvót a nastaví nové pravidlá od roku 2020. Zverejnená bude už 15 júla.