Europoslanci nechcú záložné zdroje, ktoré spaľujú uhlie

Ako integrovať obnoviteľnú energiu do elektrickej siete? Íri poznajú odpoveď. [Indigo Skies Photography / Flickr]

Parlamentný výbor pre energetiku žiada prísne pravidlá pre dotácie na výrobu energie z uhlia a prioritný dispečing pre menších výrobcov obnoviteľnej energie. O svojom ambicióznom pláne musí presvedčiť aj členské štáty.

Europoslanci vo výbore pre energetiku urobili v stredu 21. februára krok smerom k novým pravidlám pre trh s elektrinou v Európskej únii. Schválili dva návrhy lotyšského poslanca Krišjānisa Kariņša (EĽS), ktoré sú poslednou časťou balíka opatrení pre čistú energiu.

Napriek kritike napokon podporili aj zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI), ktorého veľkú časť tvorí infraštruktúra v oblasti fosílnych palív.

Prísnejšie pravidlá pre kapacitné mechanizmy

Vo výbore hlasovali poslanci v prospech prísnych pravidiel pre kapacitné mechanizmy, ktoré už nebude možné použiť v prípade dotácii – od roku 2020 pre novú infraštruktúru a od roku 2025 pre existujúce zariadenia.

Kapacitné mechanizmy sa stali hlavnou témou diskusií po tom, čo sa komisár pre klímu a energetiku Miguel Arias Cañete a niekoľko poslancov za zelených aj ďalšie skupiny vyslovili  za zrušenie dotácií pre všetky zariadenia, ktoré emitujú viac ako 550 gramov CO2/kWh z verejného financovania.

Šefčovičova pravá ruka: Ústup od uhlia sa urýchľuje

Naša energetická politika nie je založená na ideológii, hovorí pre EurActiv.sk DOMINIQUE RISTORI.

Počas nadchádzajúcich rokovaní bude úlohou Kariņša presvedčiť Komisiu a Radu, že nové kritériá pre kapacitné mechanizmy sú správnou cestou.

Rovnako sa bude snažiť presadiť, aby sa rozhodnutie o tom, či krajina skutočne potrebuje kapacitné mechanizmy, dialo na úrovni celej Únie. Členské štáty sa chcú rozhodovať samostatne.

Protichodné stanoviská Európskej komisie

Kritérium 550 gramov CO2 v praxi vylučuje uhoľné elektrárne a niektoré neefektívne plynové elektrárne. Na nedávnom zasadnutí európskych ministrov čelilo toto kritérium silnej opozícii zo strany členských štátov závislých od uhlia, akým je aj Poľsko.

Začiatkom tohto mesiaca riaditeľstvo Komisie pre hospodársku súťaž zhoršilo situáciu tým, že presadilo kapacitné mechanizmy v šiestich členských štátoch vrátane Poľska.

Európski ministri zachránili regulované ceny energií. Nateraz

Členské štáty súhlasili s cieľom 27 percent obnoviteľných energií pre rok 2030.

Zelený europoslanec, Claude Turmes, to označil za absolútne neprijateľné.

Hoci akékoľvek teraz schválené kapacitné mechanizmy budú musieť dodržiavať nové pravidlá po roku 2020, Rada v rámci prerokúvanej legislatívy už navrhla niekoľko výnimiek pre súčasné mechanizmy.

Kto rozhodne o zatvorení elektrárne

Ďalšie významné opatrenie, ktoré podporil aj výbor pre energetiku, navrhuje, že jednotlivé vlády nemôžu trvať na pokračovaní prevádzky znečisťujúcich elektrární, ak ju odmietajú energetické spoločnosti.

To by malo značný vplyv najmä na Taliansko a Španielsko. Firmy Enel a Iberdrola už čelili odporu vlád voči svojim plánom odstaviť niektoré elektrárne.

Šéf Enelu: Uhlie je mŕtve, plyn otázny

Francesco Starace očakáva znovuzrodenie jadrovej energie napriek tomu, že jeho firma odchádza zo Slovenských elektrární.

V novembri Iberdrola oznámila, že zatvorí svoje posledné dve uhoľné elektrárne v Španielsku, no Madrid toto rozhodnutie zablokoval.

Vláda schválila špeciálny dekrét, podľa ktorého by v prípade ohrozenia energetickej bezpečnosti krajiny rozhodovali o uzavretí elektrárne práve ministri.

Menšie obnoviteľné zdroje vyhrávajú

Kariņš chcel pôvodne vypustiť celú časť návrhu Komisie o „prioritnom dispečingu“ elektriny od menších výrobcov obnoviteľných zdrojov energie, ktorá by ich zvýhodňovala oproti výrobcom elektriny z konvenčných zdrojov.

Prioritný dispečing pre menšie obnoviteľné zdroj bol nakoniec zachovaný. Priemyselná skupina SolarPowerEurope privítala podporu výboru ITRE, pričom jej šéfka, Aurélie Beauvaisová, označila toto rozhodnutie za „dôležitú výhru pre prechod na čistú energiu“.

Viac obnoviteľných zdrojov, menej biopalív. Europoslanci mieria vysoko

ŠPECIÁL / Európsky parlament chce, aby v roku 2030 pochádzalo 35 percent energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2050 má byť európska ekonomika uhlíkovo neutrálna.

Parlament podporuje zachovanie prioritného dispečingu v rámci existujúcej infraštruktúry, ale po roku 2020 ho chce pre nové zdroje postupne utlmiť.

Generálny riaditeľ spoločnosti WindEurope, Giles Dickson, povedal, že „projektom veternej energie to pomôže znížiť riziko a náklady na kapitál, a tým minimalizovať náklady na podporu obnoviteľných zdrojov pre spotrebiteľov.“

Priveľa projektov v oblasti fosílnych palív

Zoznam PCI zostavila Európska komisia. Niektorí poslanci vzniesli proti tomuto zoznamu námietku pre množstvo projektov v oblasti zemného plynu. Navyše sa v porovnaní s predošlým zoznamom, počet projektov v oblasti fosílnych palív zvýšil.

Europoslanci však nemohli hlasovať o jednotlivých projektoch, a tak boli námietky zamietnuté.

Ľavicový španielsky europoslanec Xabier Benito (GUE/NGL), varoval, že investovanie verejných finančných prostriedkov do uvedených projektov ohrozí činnosť Európskej únie v oblasti klímy.

Európsky trh s plynom funguje, poľsko-slovenské prepojenie nemá ekonomický zmysel

Množstvo Projektov spoločného záujmu v plynárenskom sektore stráca svoj ekonomický zmysel. Musíme zastaviť toto plytvanie verejnými zdrojmi, píše DANILA BOCHKAREV.