Europoslanci odobrili dohodu o krízových prostriedkoch na čistú energiu

foto: morské vererné turbíny, zdroj: flickr, autor: m.prinke

Europoslanci presvedčivou väčšinou schválili dohodu vyjednanú minulý mesiac o vytvorení fondu na financovanie projektov týkajúcich sa renovácii budov k zlepšeniu ich energetickej efektivity, výrobu energie z obnoviteľných zdrojov súvisiacu s rozvodnou sieťou, elektromobily a energeticky šetrnú miestnu infraštruktúru ako sú „inteligentné siete“ (smart grids) a skladovanie elektriny.

Fond bude od budúceho roka disponovať prostriedkami v celkovej výške €146,34 miliónov zo zostatku z Európskeho plánu pre obnovu energetiky, ktorý je vo výške €3,98 miliárd. Koncom roka 2010 vyprší termín pre viazanie prostriedkov pre prioritné projekty.

Najprv budú podľa plánu vyčlenené peniaze pre prepojenia na prenos plynu a elektriny, technológie zachytenia a uskladnenia emisií CO2 (CCS) a pre pobrežné veterné farmy. Európski poslanci ale trvali na mechanizme použitia akýchkoľvek nevyčerpaných prostriedkov na energetickú efektivitu a inovatívne projekty obnoviteľných zdrojov, aby sa vyvážili miliardy poskytnuté tradičným energetickým zdrojom.

Nový zdroj bude primárne slúžiť miestnym a regionálnym orgánom na propagáciu decentralizovanej energie a šetrenie energie. Peniaze sa budú vyplácať vo forme pôžičiek, záruk, equity a ďalších finančných produktov, ktoré sa vrátia späť do fondu.

Vznik fondu budú musieť pred sprístupnením prostriedkov od januára 2011 ešte schváliť členské štáty zastúpené v Rade.

Europoslanci z frakcie Zelených kritizovali, že dohodnutá konečná suma je nízka v porovnaní s tým, koľko dostanú projekty CCS v elektrárňach produkujúcich znečistenie v rámci plánu obnovy.

Luxemburský europoslanec Claude Turmes (Zelení) tiež vyjadril obavy, že stovky miliónov eur z fondov obnovy EÚ by sa nakoniec mohli vrátiť nepoužité do rozpočtov členských štátov, pretože u šiestich vybraných CCS projektov nebude možné viazať prostriedky do konca roka.

„Momentálne je tento druh inovatívneho fondu limitovaný pre oblasť energií, ale dúfam, že v budúcnosti by mohol znamenať začiatok nového a základného princípu s využitím aj v iných sektoroch ako je napríklad doprava s oveľa vvššími rozpočtami a vo verejno-súkromných partnerstvách,“ povedal talianský europoslanec z frakcie Európskej ľudovej strany (EĽS) Antonio Cancian, ktorý je tieňovým spravodajcom pre túto legislatívu.