Europoslanci odsúvajú backloading na plenárku

Autor: Sura Nualpradid, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Poslanci Európskeho parlamentu dnes (26.2.) nebudú hlasovať o udelení mandátu na skoršie začatie rokovaní s členskými štátmi o podobe legislatívy pre odklad aukcií 900 miliónov kvót CO2 v európskom systéme obchodovania s emisiami, tzv. backloading.

Európska komisia v novembri 2012 predstavila varianty reformy ETS dúfajúc, že backloading, ako „nevyhnutný prvý krok“, sa podarí v zásade dohodnúť ešte do konca roka. Výbor EP pre priemysel a energetiku (ITRE) ho ale v poradnom hlasovaní odmietol. Výbor EP pre životné prostredie (ENVI)zase minulý týždeň (19.2.)  úpravu harmonogramu aukcií emisných kvót podporil, avšak hlasovanie o tom, či urýchliť rokovania s členskými štátmi odložil na tento týždeň. V dnešnej agende výboru ENVI ale backloading nefiguruje, čo potvrdil aj predseda výboru Matthias Groote (S&D) na svojom Twitter účte.

Absencia dnešného hlasovania znamená, že legislatívny návrh bude súčasťou plenárnej debaty EP, buď v marci alebo apríli. Dohoda inštitúcií o backloadingu sa tak odkladá o ďalšie mesiace.

Po oznámení odkladu hlasovania o mandáte ceny emisných kvót klesli pod €4,60 za tonu.

„Mohlo by to znamenať, že Groote sa rozhodol, že väčšina v ENVI nie je dostatočne presvedčivá na to, aby urobila rozhodnutie a čaká na to, že mandát poskytne celý parlament,“ uviedol pre EurActiv analytik Marcus Ferdinand s tým, že trhy sa teraz obávajú väčšej neistoty.

Rozdelené mimovládky i biznis

Backloading vyvolal silný lobing zo strany firiem i mimovládnych organizácii. Časť environmentalistov ho podporuje v snahe zvýšiť cenu kvót na úroveň, ktorá by povzbudila k nízkouhlíkovým investíciám, druhá časť vyzýva k úplnému zrušeniu ETS, ktoré má podľa nich príliš veľa dier na to, aby sa dali opraviť.

Podobná dichotómia je aj medzi firmami. Viaceré veľké energetické spoločnosti i združenie Eurelectric backloading otvorene podporili. Asociácie hutníckeho, chemického alebo cementárskeho priemyslu, rovnako ako BusinessEurope, žiadajú komplexnú celoeurópsku debatu pred prijatím akýchkoľvek zásahov do „fungujúceho trhu“.

„Ide o dôležitú debatu pre konkurencieschopnosť EÚ a zaslúži si úplné posúdenie všetkými inštitúciami,“ uviedlo v liste europoslancom 15 európskych priemyselných asociácii združujúcich viac ako 30.000 európskych firiem. „Sme proti backloadingu, pretože zvyšuje energetické náklady v EÚ pre priemysel a rovnako pre užívateľov energie bez environmentálneho prínosu. V súčasnej hospodárskej klíme je toto opatrenie nepotrebné a neefektívne.“

Európske združenie pre kovy (Eurometaux) ešte osobitne upozornilo predsedu Európskej komisie, že akákoľvek revízia ETS nesmie poškodiť domáci priemysel. „Ak sa tieto iniciatívy schvália, nezabránia zatváraniu podnikov a úniku uhlíka, ale skôr povedú k premiestneniu investícií do výrobného priemyslu mimo Európy. Výsledkom klimatických rokovaní v Doha je, že konkurenti európskeho priemyslu nebudú v dohľadnej budúcnosti čeliť podobným uhlíkovým a energetickým nákladom,“ uviedli šéfovia 18 hutníckych firiem.

Členské štáty

Proti backloadingu je tiež napríklad Poľsko, ktoré vyrába veľkú časť energie v uhoľných elektrárňach. Slovenská vláda v decembri 2012 rozhodla, že návrh EK o odklade aukcií kvót podporí. Najväčšia európska ekonomika – Nemecko zostáva nerozhodnutá – minister pre životné prostredie návrh podporuje, minister hospodárstva ho odmieta.

Predstavitelia členských štátov EÚ budú o svojich pozíciách diskutovať v stredu. V piatok zase Komisia uskutoční prvé konzultačné stretnutie k návrhom štrukturálnych reforiem ETS, ktoré komisárka pre klimatické opatrenia predložila v novembri 2012.

Írsko považuje reformu ETS za jednu z environmentálnych priorít svojho predsedníctva v Rade EÚ. Dublin už dokonca pripravil návrh dodatku, ktorý mal byť základom trialógu medzi Parlamentom, Radou a Komisiou. Hovorí v ňom o nadbytku 955 miliónov emisných kvót v ETS.

„Pre účely právnej istoty a trhovej predvídateľnosti by sa malo vyjasniť, že aby sa zaistilo správne fungovanie trhu, Komisia môže vo výnimočných okolnostiach adaptovať harmonogram aukcie“ emisných povoleniek, uviedlo írske predsedníctvo v texte, do ktorého nahliadol bruselský EurActiv.