Európsky parlament predložil nový kompromisný návrh reformy ETS

Climate and Ecosystems Change Adaptation Research University: Flickr

Nový kompromisný návrh s dátumom zavedenia stabilizačnej rezervy Euróspkeho systému obchodovania s emisiami (ETS) k 31. decembru 2018 má v Európskom parlamente silnejúcu podporu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Európska komisia v snahe zvýšiť ceny uhlíka a motivovať tak európsky priemysel k zeleným investíciám navrhla odstrániť stovky miliónov nadbytočných emisných kvót, ktoré sa v systéme nahromadili kvôli spomaleniu hospodárskej činnosti v dôsledku krízy, ku koncu roka 2021.

Členské štáty na čele s Veľkou Britániou a Nemeckom, ktoré podporujú prechod priemyslu na ekologickejšie formy energie, ako sú napríklad jadrová energia, či obnoviteľné zdroje energie, navrhli reformovať európsky trh s uhlíkom už v roku 2017.

Skoršie zavedenie reformy podporujú aj energetické spoločnosti, ktoré dúfajú v stabilné trhové prostredie pre svoje investície do zelených technológií. „Iba harmonizované ciele pre obnoviteľné zdroje energie a silný ETS s cenami uhlíka, ktorá by podporovala Európsku stratégiu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo môže obnoviť dôveru investorov a zabrániť fragmentácii národných klimatických cieľov,“ vyzdvihol generálny riaditeľ nemeckého energetického koncernu E.ON  Johannes Teyssen.

 Avšak členské štáty s energeticky náročným priemyslom, alebo výraznou závislosťou na uhlí, ako je napríklad Poľsko ostro kritizujú kompromisný návrh a podporujú pôvodný návrh Komisie. Problémy s vysokou cenou emisií by mohol mať aj slovenský priemysel.

Poslanci Európskeho parlamentu budú o reforme ETS hlasovať 24. februára na zasadnutí výboru pre životné prostredie. Pozmeňovacie návrhy, o ktorých v piatok informovala agentúra Reuters už uvádzajú kompromisný dátum zavedenia reformy k 31. decembru 2018. Zdroje navyše potvrdili, že tento návrh má vo výbore veľkú podporu hoci liberáli a zelení aj naďalej uvažujú o roku 2017.

„Stabilizačná trhová rezerva by mala byť založená v roku 2018 a uvedená do prevádzky do 31. decembra 2018,“ hovorí sa v pozmeňovacom návrhu s tým, že približne 900 miliónov emisných povoleniek, ktoré mali byť na trh uvedené v roku 2019 a 2020 by boli priamo umiestené do rezervy a uvoľnené v prípade potreby.

Na možnú dohodu v piatok reagovali aj trhy. Ceny emisií uhlíka sa dostali na úroveň 7,72 euro, ktorú naposledy dosiahli v novembri 2012. Aj napriek tomu sa ceny uhlíka nachádzajú výrazne pod historickými maximami z roku 2006, kedy tona emisií stála až 30 eur.

„Ak tento dátum prejde hlasovaním ENVI (výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie), očakával by som, že ceny porastú,“ naznačil jeden z obchodníkov, ktorý si neželal byť menovaný.

EurActiv.sk/EurActiv.com