Európski oceliari budú mať znížené platby za spaľovanie plynov

Oceliarska fabrika v nemeckom Duisburgu [EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL]

Podľa návrhu Európskej komisie si vysoké pece nebudú musieť do roku 2026 kupovať emisné kvóty pre časť výrobného procesu. Environmentalisti to kritizujú ako krok poškodzujúci životné prostredie.

V novom návrhu alokácie kvót CO2 pre priemyselné podniky po roku 2020 Európska komisia navrhla pridelenie bezplatných kvót pre vysoké pece spaľujúce plyny z predošlého spaľovania uhlia a koksu.

Ako uvádza text delegovaného aktu (strana 24), emisie zo spaľovania prebytočných plynov (flaring) sa musia znížiť od roku 2026, kedy si budú musieť oceliarne kúpiť povolenky, ak chcú v spaľovaní pokračovať.

Návrh delegovaného aktu z dielne Európskej komisie nie je v súlade s Parížskou dohodou. Je výsledkom tvrdého lobbingu oceliarskeho sektora v členských štátoch a v Komisii.

„Pôvodne sa jednalo o technickú záležitosť, ktorá ale nabrala politický rozmer. Belgicko a Nemecko vyvinuli tlak a kabinet (predsedu Komisie) Jeana-Claudea Junckera sa napokon rozhodol v prospech priemyslu,“ povedal pre EURACTIV.fr zdroj blízky diskusiám o alokácii kvót.

Parlament a Rada môžu namietať

Neľahko prijatá reforma Systému EÚ pre obchodovanie s emisiami (ETS) sa od minulého roka už prejavila vo zvyšovaní cien. CO2 sa dnes predáva za 17 eur za tonu, pričom minulý rok to bolo 7 eur.

Dohodnutá reforma emisných kvót nás znevýhodní, tvrdia oceliari

Oceliarsky priemysel sa obáva, že privysoká cena uhlíka ho znevýhodní vo svetovej súťaži.

Vyhliadka výrazného zníženia kvót v obehu povzbudila priemysel k zvýšenému záujmu o ich kúpu, v dôsledku čoho cena CO2 vzrástla.

Smernica o ešte musí prejsť procesom interpretácie prostredníctvom delegovaných aktov, ktoré pripravuje Európska komisia. Proti nim môžu vzniesť námietky Rada EÚ a Európsky parlament.

Dokument však neskrýva žiadne prekvapenia pre iné sektory, ani pre jedenásť tisíc zapojených prevádzok, čo by malo stačiť na schválenie Európskym parlamentom. Ak sa tak nestane, negociačný proces bude musieť začať odznova.

Prebytočné plyny možno recyklovať

Európska komisia pôvodne plánovala skončiť s alokáciou bezplatných emisných kvót CO2 zo spaľovania prebytočných plynov vo vysokých peciach od roku 2021.

Emisie na európskom trhu s uhlíkom vzrástli prvýkrát za sedem rokov

V roku 2017 vzrástli emisie v systéme ETS po prvýkrát za posledných sedem rokov. Dôvodom je zvýšená priemyselná výroba.

Spaľovanie takýchto plynov je vysoko škodlivý proces, ktorý je dnes vo väčšine európskych priemyselných odvetví zakázaný alebo prísne regulovaný. Mix uhlíka s koksom a železnou rudou vyhriatou na vysokú teplotu spôsobuje dvakrát viac emisií CO2 ako spaľovanie uhlia.

Emitované častice navyše prispievajú k znečisteniu ovzdušia.

Väčšina európskych vysokých pecí preto už našla spôsoby ako sa spaľovaniu vyhnúť. Prebytočné plyny sa môžu napríklad recyklovať v tepelných okruhoch alebo môžu slúžiť na výrobu elektriny.

Krok späť v klimatickej politike

„Udelením bezplatných kvót veľkým znečisťovateľom nepomáhame klíme. Je to neefektívne a škodlivé pre životné prostredie,“ protestovala Femke de Jongová z neziskovej organizácie Carbon Market Watch.

Elektrina, vykurovanie, priemysel. Znečisťovatelia žiadajú viac peňazí na zelené projekty

V budúcom desaťročí bude mať Slovensko prístup k miliardám eur z predaja emisných povoleniek. Už teraz sa rozhoduje, akým spôsobom ich bude rozdeľovať.

Objem energie, ktorá mohla byť zákazom spaľovania prebytočných plynov v odvetví ušetrená sa rovná elektrine spotrebovanej jedným miliónom ľudí za rok.

Dokopy ide o šesť miliónov emisných kvót v približnej hodnote 120 miliónov eur ročne.

Tieto peniaze namiesto štátnej pokladnice pôjdu do vreciek výrobcov ocele. Komisia chcela pôvodne na emisné kvóty vyhlásiť súťaž, pričom výťažok mal byť investovaný do energetickej transformácie.

Rozhodnutie Komisie vyvoláva otázky

Z 30 vysokých pecí v Európe iba dve alebo tri vo východnej Európe nemajú k dispozícií technológiu, ktorá umožňuje spaľovanie plynu obísť. Ďalšie pece však príležitostne takisto plyny spaľujú ako napríklad vysoké pece spoločnosti ArcelorMittal vo francúzskych mestách Dunkerque a Fos-sur-Mer

Udelenie emisných povoleniek najväčším znečisťovateľom automaticky zvyšuje celkový počet kvót udelených oceliarskemu priemyslu. Odvetvie bude z emisných kvót profitovať až do roku 2026.

„Skutočnou otázkou je, prečo sa Európska komisia prispôsobila vôli oceliarskeho sektora tak, ako sa to už stalo v rokoch 2014 – 2020. Rozhodnutie bolo prijaté Junckerovým kabinetom. ArcelorMittal má centrálu v Luxemburgu. To vyvoláva otázky,“ konštatuje de Jongová.

ArcelorMittal má v hospodárení so svojimi emisnými kvótami značné skúsenosti. Od začiatku obchodovania s kvótami v roku 2005 sa podniku podarilo predať kvóty v hodnote 500 miliónov eur.