Európski oceliari sa aj po ochranných opatreniach boja nadmerného dovozu

V pozadí požiar v oceliarskej fabrike v španielskom Aviles v októbri 2018. [EPA-EFE/Jose Luis Cereijido]

Brusel zaviedol trvalé ochranné opatrenia na dovoz ocele zo zahraničia v reakcii na americké clá.

Európska komisia v piatok (1. februára) zverejnila nariadenie, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia na dovoz oceľových výrobkov zo zahraničia. Tieto opatrenia nadobudnú účinnosť v soboru (2. februára) a nahradia dočasné ustanovenia, ktoré boli v platnosti od júla 2018.

Európski oceliari však nie sú úplne spokojní. Tvrdia, že Európska komisia vypočítala kvótu na základe optimistických údajov. To môže podľa nich otvoriť cestu nadmernému dovozu, hoci európsky trh s oceľou nerastie.

Reakcia na Washington

Komisia začala vyšetrovanie v tejto veci v marci 2018 ako súčasť reakcie na rozhodnutie Spojených štátov o uložení ciel na výrobky z ocele.

Vyšetrovanie ukázalo, že dovoz oceľových výrobkov do EÚ prudko stúpa, čo vážne ohrozuje záujmy európskych oceliarov. Oceliari z EÚ už čelia pretrvávajúcej nadmernej kapacite na globálnom trhu s oceľou a vysokému počtu nekalých obchodných praktík niektorých obchodných partnerov.

Čínsky dumping: Komisia chráni trh oceľových lán za 500 miliónov eur

V súčasnosti je v platnosti 53 antidumpingových opatrení týkajúcich sa výrobkov z ocele a železa, z čoho je 27 výrobkov z Číny.

Obmedzenia na americkom trhu spôsobené colnými sadzbami pre oceľ spôsobujú navyše odklonenie niektorých obchodných tokov do EÚ.

Európska exekutíva spresnila, že prijaté opatrenia sú plne v súlade so záväzkami EÚ voči Svetovej obchodnej organizácii a boli starostlivo formované, aby sa zachoval nepretržitý dovoz, čo zaručuje účinnú hospodársku súťaž v oblasti európskeho oceliarstva a dostatočnú voľbu pre spotrebiteľov ocele v EÚ.

Individuálne kvóty

Opatrenia sa týkajú 26 kategórií výrobkov z ocele a pozostávajú z colných kvót, na ktorých prekročenie sa bude uplatňovať clo vo výške 25 percent. Colné kvóty zachovávajú tradičné úrovne dovozu do EÚ a budú sa postupne zvyšovať.

Tento systém je podobný dočasným opatreniam, ale s niekoľkými dôležitými úpravami, ktoré minimalizujú narušenie obchodu a zachovávajú tradičné obchodné dohody z hľadiska množstva a pôvodu.

Napríklad hlavné dodávateľské krajiny budú profitovať z individuálnych kvót založených na vlastnom historickom dovoze.

Konečné ochranné opatrenia by mali zostať v platnosti po obdobie troch rokov, môžu však byť preskúmané a prehodnotené v prípade zmenených okolností.

Budúce riziká

Európske združenie pre oceľ (Eurofer) v tlačovej správe privítalo zverejnenie nariadenia, ktoré ešte v decembri veľkou väčšinou podporili členské štáty EÚ.

Kritizoval však vysoké nastavenie kvót. To vychádza z dovozu oceliarskych výrobkov na európsky trh v rokoch 2015 až 2017. Tieto roky boli rekordné. „To znamená, že kvóta už bola nastavená na maximálnu úroveň dosiahnutú na trhu, ktorý trpel obrovskými nadmernými kapacitami a narušeniami na (mimoeurópskych) trhoch,“ vysvetlil šéf Euroferu Axel Eggert. Z narušovania trhu, napríklad formou dotácií, je obviňovaná Čína, ale aj iné krajiny.

Expert OECD: Slovensko musí obmedziť dotovanie oceliarstva a fosílnych palív

Slovensko by sa malo vydať cestou veternej energie. O konci ťažby uhlia musí rozhodovať celá verejnosť, hovorí expert OECD a autor štúdie „Ako zvýšiť materiálovú efektivitu slovenského hospodárstva“ Anthony Cox.

Dovozná kvóta sa má ďalej zvyšovať, čo Eggert označil za „možné otváranie dverí ešte významnejšiemu navýšeniu dovozu, aj keď (európsky) trh nemá rásť“.

Eurofer vyzval Komisiu, aby tieto skutočnosti zobrala do úvahy pri prehodnocovaní trvalých opatrení.