Európsky regulátor bude presadzovať energetickú legislatívu

Zdroj: EP

Agentúra združujúca energetických regulátorov zo všetkých členských krajín EÚ tzv. ACER,  bude mať právomoc presadzovať  plány Komisie na odstránenie národných bariér a dokončenie jednotného energetického trhu EÚ.

Na každoročnej konferencii ACERu v Slovinsku, kde agentúra sídli, to potvrdil podpredseda Komisie zodpovedný za vytvorenie Energetickej únie Maroš Šefčovič a eurokomisár pre klímu a energetiku Miguel Arias Cañete.

Na budúci týždeň Komisia zverejní verejnú konzultáciu k redizajnu trhu s elektrickou energiou, ktorá má pomôcť k zvýšeniu cezhraničného obchodu a zníženiu nákladov na energie. Cañete počas príhovoru naznačil, že plánované energetické reformy by mohli EÚ ušetriť až 40 miliárd eur ročne.

Na budúci rok túto iniciatívu doplní aj konkrétny legislatívny návrh, ktorý bude obsahovať aj posilnené úlohy pre ACER.

„Chceli by sme dať ACERu väčšie právomoci na cezhraničné projekty. Bude inštrumentálnym nástrojom na to, aby sme sa uistili, že právne predpisy sú aj skutočne implementované,“ povedal Šefčovič počas energetickej konferencie.

„Pri cezhraničných prepojeniach…, jednoznačne potrebujete niekoho, kto dokáže  spolupracovať s regulátormi a prevádzkovateľmi prenosových sústav, a kto zaistí zrýchlenie tohto procesu,“ dodal slovenský eurokomisár.

V súčasnosti môže ACER vydávať iba odporúčania pre energetických regulátorov jednotlivých členských štátov. V budúcnosti by mohol dozerať na presadzovanie európskej legislatívy v oblasti energetiky.

Miguel Arias Cañete taktiež potvrdil, že Komisia plánuje riešiť aj tzv. kapacitné mechanizmy, ktoré členské štáty využívajú na zabezpečenie prenosových sústav a ktoré nahrádzajú výpadky napríklad z obnoviteľných zdrojov energie. Ide však o často krát nekonkurencieschopné zdroje, ktoré musia krajiny dotovať.

„Majú potenciál narušiť vnútorný trh s energiou. To je dôvod, prečo zvažujeme výhody európskeho alebo regionálneho rámca pre takéto kapacitné mechanizmy,“ zakončil eurokomisár.