Európsky súd sťažil podmienky pre prepravu ruského plynu cez Nemecko

Trasa plynovodu OPAL. [OPAL]

Súdny dvor EÚ zrušil rozhodnutie Európskej komisie o zmene výnimky pre plynovod OPAL.

Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ v utorok z dôvodu porušenia zásad energetickej solidarity zrušil rozhodnutie Európskej komisie, ktorým sa schvaľuje zmena režimu poskytovania výnimky v rámci prevádzkovania plynovodu OPAL.

Plynovod Ostseepipeline-Anbindungsleitung (OPAL) je pozemná časť plynovodu Nord Stream 1. Jeho vstupný bod sa nachádza v Nemecku, výstupný bod je v Českej republike.

Podmienky Komisie pre OPAL

V roku 2009 Nemecká agentúra pre siete (BNetzA) upovedomila Európsku komisiu o dvoch rozhodnutiach, ktoré znemožnili využitie pravidiel pre prístup tretích strán, ako aj sadzobných pravidiel stanovených v smernici pokrývajúcej cezhraničnú prepravnú kapacitu plynovodu OPAL.Tieto rozhodnutia sa týkali podielov vlastnených dvoma vlastníkmi plynovodu.

Preprava plynu cez Ukrajinu a Slovensko bude pokračovať, ukázal expert

V roku 2022 majú naplno fungovať Nord Stream 2 a Turk Stream. Napriek tomu Gazprom nedokáže uspokojiť svojich európskych zákazníkov bez ukrajinskej sústavy. Kyjev a Moskva sa preto zrejme dohodnú na pokračovaní prepravy.

V tom istom roku Komisia prijala rozhodnutie, ktorým BNetzA vyzvala, aby svoje rozhodnutia zmenila s tým, že doplní niektoré podmienky. Podľa týchto podmienok si podnik v dominantnom postavení, akým je napríklad Gazprom, mohol rezervovať najviac 50 percent cezhraničných prepravných kapacít plynovodu OPAL, ak cez tento plynovod dodá na trh plyn v objeme 3 miliardy m3 za rok.

Na základe rozhodnutí z roku 2009 boli kapacity plynovodu OPAL vyňaté z pravidiel regulovaného prístupu tretích osôb a sadzobných pravidiel.

Využívali iba 50 percent

Plynovod OPAL bol uvedený do prevádzky v roku 2011 a jeho kapacita je v jeho severnej časti približne 36,5 miliardy m3 ročne. Jeho južná časť, za hranicami, má kapacitu 32 miliárd m3 ročne. Rozdiel vo výške 4,5 miliardy m3 ročne bol určený na predaj v obchodnej zóne Gaspool, ktorá zahŕňa sever a východ Nemecka.

Technické riešenie plynovodu OPAL umožňuje dodávky zemného plynu vo vstupnom bode plynovodu iba prostredníctvom plynovodu Nord Stream 1, ktorý patrí skupine Gazprom.

Vzhľadom k tomu, že ruský koncern nedodával plyn podľa objemov stanovených v pôvodnom rozhodnutí, bola využívaná iba 50-percentná prepravná kapacita plynovodu OPAL.

Zmena výnimky

V roku 2016 BNetzA – na žiadosť skupiny Gazprom – oznámila Bruselu svoj zámer zmeniť niektoré ustanovenia o výnimke z roku 2009.

Komisia ustúpila Gazpromu pri OPAL. Mohla tým podkopať Nord Stream 2

Rozhodnutie Európskej komisie môže pripraviť Ukrajinu o časť príjmov z prepravy plynu.

Zmena spočívala v nahradení obmedzenia kapacít, ktoré môžu byť rezervované pre dominantné podniky, povinnosťou spoločnosti OGT prevádzkujúcej plynovod OPAL ponúknuť v aukcii najmenej 50 percent kapacity, ktorou disponuje. Čiže okolo 12,3 miliardy m3 za rok, z toho približne 11 miliárd m3 ročne vo forme dynamicky prideliteľných pevných kapacít a približne 1,4 miliardy m3 ročne vo forme voľne prideliteľných pevných kapacít vo výstupnom bode plynovodu OPAL.

V prípade, že dopyt po voľne prideliteľných kapacitách v nasledujúcich dvoch rokoch prekročí pôvodnú ponuku o 1,38 miliardy m3 ročne, bola OGT povinná navýšiť ponuku takýchto kapacít až do výšky 3 miliárd m3 ročne. Komisia v októbri 2016 schválila zmeny režimu udeľovania výnimiek, navrhnuté BNetzA.

Poľská žaloba

BNetzA tak zmenila výnimku, ktorá jej bola udelená v roku 2009, čo sa týka podielu plynovodu OPAL využívaného spoločnosťou OGT a uzavrela s touto spoločnosťou verejnoprávnu zmluvu.

V reakcii na to Poľsko upozornilo, že rozhodnutie Komisie je v rozpore so zásadami energetickej bezpečnosti a energetickej solidarity a navrhlo, aby Všeobecný súd EÚ zrušil rozhodnutie z októbra 2016.

Poľská strana upozornila, že udelením novej výnimky pre plynovod OPAL bola ohrozená bezpečnosť dodávok plynu do EÚ, najmä do regiónu strednej Európy.

Energeticky nesolidárne

Všeobecný súd najskôr uviedol, že Európska komisia neschválila zavedenie novej výnimky, ale zmenu existujúcej výnimky, následne však zohľadnil argumenty Poľska, že rozhodnutie Komisie z roku 2016 je v rozpore so zásadou energetickej solidarity, pretože spoločnosti Gazprom a subjektom tejto skupiny umožňuje presmerovávať na trhy Únie ďalšie objemy plynu plným využívaním kapacít plynovodu Nord Stream 1.

Komisia sa dohodla s Gazpromom. Poliaci sú pobúrení, Slovensko je spokojné

Prípad zneužívania dominantného postavenia ruského plynárenského gigantu v Európe je nateraz uzatvorený. Podľa slovenského rezortu hospodárstva budú mať podmienky urovnania „pozitívny vplyv“ na trh s plynom.

Poľsko upozornilo na skutočnosť, že táto situácia ovplyvní podmienky poskytovania a využívania služieb prepravy plynu prostredníctvom iných plynovodov, ktoré konkurujú plynovodu OPAL.

Všeobecný súd skonštatoval, že rozhodnutie Komisie z októbra 2016 bolo prijaté v rozpore so zásadou energetickej solidarity, a preto toto rozhodnutie Komisie zrušil.