EWEA: Veterné parky v zajatí byrokracie

Foto: www.mmisso.com

Získať súhlas na výstavbu veterného parku trvá v EÚ v priemere 3,5 roka. Ide o priemernú hodnotu, pričom rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami sú veľké. Zatiaľ čo napríklad úrady vo Veľkej Británii, Taliansku a v Belgicku odpovedajú na žiadosti investorov promptne, v Portugalsku, Španielsku alebo v Grécku trvá rozhodovanie sériu rokov. Napríklad v Portugalsku 58 mesiacov, čo je takmer 5 rokov, konštatuje vo včera vydanom (22.4.) prieskume Európska asociácia veternej energie EWEA.

Dlhé trvanie schvaľovania povolení na výstavbu veterných parkov ohrozuje dosiahnutie cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov do roku 2020. Vzhľadom na časovo náročné vybavovanie administratívnych úkonov musia investori parky začať projektovať už teraz, o povolenie požiadať najneskôr v roku 2015 tak, aby ich do roku 2020 vôbec dokázali uviesť do prevádzky, tvrdí asociácia.

„Ak to Európa s dosiahnutím 20 percent z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 myslí vážne, niektoré členské krajiny musia zefektívniť svoje procedúry posudzovania veterných parkov,“ vyhlásil  Justin Wilkes, riaditeľ EWEA pre politickú oblasť.

„Existuje množstvo krokov, ktoré by mohli prijať členské štáty: vytvorenie systém jednotného kontaktného miesta pre viaceré úrady súčasne, napísanie jasných usmernení pre developerov a prijatie lepších a modernejších procedúr pre územné plánovanie,“ doplnil Wilkes.

Najväčším problémom je potreba kontaktovať sa a jednať s mnohými úradmi. Najlepšia situácia je v tomto smere v Dánsku, kde musí developer podať príslušné žiadosti na 5 rôznych inštitúciách, najhoršia v Grécku so 41 úradmi. Druhou časťou otázky sú lehoty pre vybavenie žiadostí, ktoré s počtom inštitúcií môžu ale nemusia súvisieť.

Pobrežné veterné parky sú na tom o čosi lepšie. Developer dokáže získať všetky povolenia v priemere za 18 mesiacov. Wilkes dopĺňa, že krajiny, kde sa takéto parky budujú, už existujú efektívne rozhodovacie mechanizmy.

Štúdia sa zaoberá iba administratívnymi prekážkami pre rozvoj veterných parkov. Opomína napríklad možný negatívny postoj verejnosti a občiansky tlak. Pritom kampaní a verejných protestov proti výstavbe veterných parkov je čoraz viac a samotní developeri ich vnímajú ako najväčšiu hrozbu pre realizáciu svojich zámerov.