Firmy aj mimovládny sektor podporujú rozvoj elektrickej infraštruktúry

V rámci zisťovania medzi podnikateľmi, priemyselnými asociáciami, mimovládnymi organizáciami a expertnými inštitútmi 81 % respondentov uviedlo, že politickou prioritou EÚ by malo byť vytvorenie jednotného trhu s elektrinou a výstavba potrebnej prenosovej infraštruktúry.

„Nemôžeme viac súhlasiť,“ uviedla Susanne Nies zo združenia Eurelectric.

Z dôvodu odpojenia časti výrobnej kapacity, predovšetkým jadrových elektrární v Nemecku, a potreby nájsť rovnováhu medzi menej stálymi zdrojmi ako veterná či slnečná energia, „existuje potreba pre urýchlené, včasné a rýchle rozšírenie – a zlepšenie – európskej rozvodnej siete, aby bola vhodná pre nový systém energie,“ povedala pre EurActiv.

„Je potrebné to urobiť tak rýchlo ako je možné,“ dodala Nies, ktorá je riaditeľkou pre energetickú politiku a výrobu v Eurelectric.

Takmer 98 % opýtaných verí, že Európa potrebuje zlepšiť, rozšíriť a plne prepojiť svoju elektrickú sústavu, aby sa dosiahol jednotný trh s elektrinou. 75 % respondentov podporilo zvýšenie finančných prostriedkov na tieto projekty zo strany EÚ.

Udeľovanie povolení

V otázke postupov pri udeľovaní povolení, ktorá trápi zainteresované subjekty, 87 % opýtaných uviedlo, že EÚ by mala vydávať povolenia rýchlejšie. Okrem toho 70 % podporilo zavedenie časových limitov pre vyriešenie sporov pri plánovaní.

„Len zriedkavo dôjde k takej pozoruhodnej jednomyseľnosti medzi priemyslom a mimovládnymi organizáciami pri kuse legislatívy, predtým než dôjde do Európskeho parlamentu,“ reagoval Julian Scola, hovorca Európskej asociácie pre veternú energiu (EWEA). „Vysiela to posolstvo, že existuje veľmi silná podpora, aby EÚ konala, urýchlila proces udeľovania povolení pre výstavbu sústav a navrhovania nových finančných mechanizmov.“

Na konferencii Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru komisár Günther Oettinger povedal, že je „nezmieriteľné“ aby „konštrukcia elektrických káblov naprieč Pyrenejami trvala tridsať rokov, pretože jeden členský štát nemá záujem o túto konkurenciu.“

Online prieskum si objednalo združenie EWEA a zúčastnilo sa ho len 45 respondentov. Julian Scola ale poukázal na to, že „reprezentovali veľké množstvo členov a v mnohých prípadoch šlo o lídrov v ich oblasti.“

Zúčastnilo sa ho napríklad Centrum pre európsku politiku (EPC), Andalúzska energetická agentúra, európska pobočka organizácie na ochranu prírody Nature Conservancy a ďalší.