Frakovanie potrebuje nezávislý monitoring, hovorí správa

Ťažba plynu tzv. frakovaním môže mať „obmedzený“ vplyv na životné prostredie, ale iba v prípade, že spoločnosti dodržiavajú „osvedčené“ postupy, tvrdí najnovšia správa britskej pracovnej skupiny pre bridlicový plyn, zloženej z nezávislých odborníkov.

Správa sa zameriava na vplyvy frakovania na životné prostredie, vrátane nebezpečných emisií či možných zemetrasení, a zdravie obyvateľov komunít v blízkosti ťažobných oblastí.

V poradí druhá správa panelu predkladá rad odporúčaní pre striktnejšiu reguláciu, ktorú by mala britská vláda bezprostredne prijať.

Panel odporúča zaviesť povinnosť ťažobných spoločností zverejniť úplný obsah chemikálií, ktoré sú pod tlakom vstrekované do podložia. „Miestne komunity majú právo rozumieť tomu, aké chemikálie sú používané na priemyselné aktivity v blízkosti ich mesta, aby sa uistili, že nepresahujú povolené úrovne,“ hovorí sa v správe s tým, že toto opatrenie „pomôže vyvrátiť niektoré mýty,“ ktoré ťažba bridlice sprevádza.

„Dôkazy naznačujú, že mnoho obáv spojených s frakovaním je dôsledkom zlej praxe v iných krajinách,“ naznačil predseda Panelu Lord Chris Smith.

Problémom spojených s ťažbou bridlicového plynu v USA môžeme podľa Panelu predísť, ak zaručíme, že prevádzkovatelia vrtov budú môcť používať len tie najkvalitnejšie materiály a technológiu a zaručí sa nezávislí dohľad aj zo strany miestnych komunít.

Nevyhnutnosťou na upokojenie obyvateľov musí byť aj monitoring ovzdušia, pôdy a vody a to hneď potom, čo spoločnosti identifikujú možnú ťažobnú oblasť. V súčasnosti vrty na monitorovanie podzemných vôd môžu začať až potom, čo bolo udelené stavebné povolenie na výstavbu plošiny.

Zistenia panelu privítala aj britská asociácia združujúca spoločnosti ťažiace bridlicový plyn UKOOG. „Som rád, že pracovná skupina uznala, že riziká v oblasti verejného zdravia sú prijateľné za predpokladu, že vrt je urobený správne, je chránený, monitorovaný a regulovaný,“ podotkol výkonný riaditeľ UKOOG Ken Cronin.